Evropské dotace v Česku a lávka v Chrastavě – dáme, udělej, sebereme

Okno se starostou  

video - okénko starosty

Ano přesně takto fungují evropské dotace v České republice. Poskytovatel (lépe řečeno přerozdělovatel) evropských dotací dotaci poskytne na konkrétní dílo. Příjemce (často obec nebo kraj) za dotaci vybuduje dílo přesně tak jak má (jak je v podmínkách dotace) a několik let po zhotovení se dozví od těch, kteří dotaci poskytli, že je vše jinak a dotaci má vrátit. Ne to není Kocourkov….vítejte v Česku! A pak se všichni diví, proč jsme (na rozdíl např. od Poláků) všechny dotace nevyčerpali Je zázrak, že ve zdejších podmínkách, kde nic neplatí a slovo, a to dokonce na papíře, už vůbec ne, jsme vyčerpali z evropských dotací alespoň něco.

V Chrastavě realizuje za pomoci evropských dotací Liberecký kraj přeložku II/592 (průtah na Frýdlant). V současnosti se realizuje její závěrečná třetí etapa. Druhá etapa byla realizována v roce 2011. Součástí druhé etapy přeložky bylo i vybudování nové lávky pro pěší (směrem k PČR). Investor takto (i s novou lávkou) projekt 29. dubna 2010 zaregistroval u poskytovatele či spíše přerozdělovatele dotace z Evropské unie, kterým je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Úřad Regionální rady akci zkontroloval a bez jediné připomínky k lávce schválil. Dne 11. listopadu 2010 byla na akci včetně lávky schválena samotná dotace Výborem Regionální rady ve výši 46,5 mil. Kč z celkových uznatelných nákladů 50 mil. Kč a 1. prosince 2010 byla uzavřena na poskytnutí dotace na celou akci (včetně lávky) smlouva. Celá akce byla dle podmínek evropské dotace realizována v roce 2011 a komunikace i s lávkou byla neprodleně uvedena do provozu. O hotovém díle včetně lávky referovala i videoreportáž televize RTM.

Od odsouhlasení realizace díla včetně lávky uplynulo 5 let, od jejího reálného vybudování 4 roky, když tentýž orgán, který realizaci lávky jako součást akce před lety schválil, ji v dopise ze dne 18. února 2015 napadnul jako porušení rozpočtové kázně, protože podle nového stanoviska Úřadu Regionální rady nemá lávka s akcí nic společného (přesný opak stanoviska stejného úřadu z roku 2010). Kdyby trval Úřad na svém, 800 tisíc Kč za lávku by muselo zaplatit Město Chrastava, neboť dle dohody s Libereckým krajem Město Chrastava hradilo veškeré tzv. neuznatelné náklady (výkupy pozemků a nemovitostí a realizaci chodníku v celkové hodnotě několika milionů Kč).

Hejtman Libereckého kraje podal dne 25. února 2015 proti této totální změně postoje úřadu Regionální rady kvalifikované námitky, které bleskově v úzké spolupráci připravili pracovníci Krajského úřadu a Krajské správy silnic Libereckého kraje a Městského úřadu v Chrastavě. My jsme s příslušným pracovníkem Úřadu Regionální rady též jednali telefonicky, kdy jsme vysvětlovali a argumentovali, argumentovali a vysvětlovali…

Dne 26. března 2015 oznámil Úřad Regionální rady, že námitkám vyhovuje a dotace na lávku platí. Řeklo by se, konec dobrý, všechno dobré. Ale …… Systém opět ukázal, jak nesmyslně funguje. Přerozdělovač evropských dotací něco potvrdí a na něco evropskou dotaci přidělí. Po pěti letech, když už je všechno hotovo, si vzpomene, že je to všechno jinak a dotaci na dávno realizovanou věc odebere. Následuje infarktový stav a boj za spravedlnost. Tentokráte naštěstí úspěšný a nepříliš dlouhý. Ale to nic nemění na tom, že takovýto způsob přidělování dotací, kdy si přidělovač může ex-post změnit co ho napadne, je nepřijatelný, nezákonný a protiústavní, ve svém důsledku poškozující všechny.

V Chrastavě dne 26.03.2015 Michael Canov, starosta

 

Odkazy:

25.02.2015 Kvalifikované námitky hejtmana LK doplněné o stanovisko města Chrastavy proti výsledku kontroly Úřadu regionální rady ze dne 18.02.2015

26.03.2015 Vyřízení námitek (vyhovění) Úřadem RRRS SV

2011 Reportáž Tv RTM (včetně lávky) – na odkazované stránce dole

07.11.2011 Otevření druhé etapy přeložky Pobřežní ulice v Chrastavě

07.09.2011 Jednosměrné otevření Pobřežní ulice (2. etapa přeložky II/592)

11.11.2010 Tabulka schválených akcí Výborem Regionální rady (včetně 2. etapy přeložky)