Novinky ve veřejném osvětlení


Veřejné osvětlení v Chrastavě čítá přes 900 podpěrných bodů, zhruba 1000 svítidel a okolo 70 km vedení.
Největší problém provozu byl donedávna v neúměrném stáří většiny svítidel. Některá svítidla v soustavě jsou i 50 let stará, tj. již 30 let za dobou své plánované životnosti. V rámci údržby byly postupně všechny tyto lampy zrekonstruovány a přitom osazeny moderní elektrickou výzbrojí, která umožňuje provoz vysokotlakých sodíkových výbojek. Po energetické stránce je tedy soustava v pořádku a vykazuje parametry soustavy o 30 let mladší. Nicméně stav svítidel po stránce vyzařování světelného výkonu byl stále na úrovni svítidel starých.
Jako správce jsem se dlouhodobě -18 let - potýkal s neochotou majitele investovat jakoukoliv - i drobnou částku, do pravidelné obnovy světelného parku. Změna nastala až s výměnou managementu na radnici cca před 6 lety. Od té doby se podařilo obnovit nejstarší a nejhůře fungující svítidla i ostatní dožilé prvky v podstatě po celé Chrastavě.
V současné době tak můžeme s potěšením konstatovat, že Chrastavu konečně opouští i archaický typ svítidla Elektrosvit 444 19 70, tzv. rakev. Poslední výměna proběhla na Andělohorské ulici a v části Andělské Hory, kde byla tato zastaralá svítidla nahrazena kvalitními svítidly, která při stejném příkonu zajistí o kategorii lepší osvětlení.
Zároveň bych chtěl s potěšením upozornit i se pochlubit, že do Chrastavy dorazil ve veřejném osvětlení i skutečný technický pokrok. V druhé polovině roku byl osazen první regulátor veřejného osvětlení, který umožní dosáhnout úsporu na el. energii cca 35 % v celém úseku, ve kterém je zařazen. Tento úsek pokrývá zhruba 12 % celé soustavy. Vzniklá úspora umožní zaplacení vstupní investice během 4 let, poté už bude šetřit náklady na osvětlení pouze svému vlastníkovi, tj. městu.
Protože regulátor se v provozu osvědčil, budeme usilovat o pořízení dalšího, který by napájel jiný rozsáhlý úsek veřejného osvětlení a generoval tak úsporu, která by umožnila další modernizaci VO.
Pozorný občan si všimne, že v Chrastavě - na rozdíl od téměř všech okolních obcí a měst, nemáme na sloupech žádné vraky svítidel, chybějící kryty, ani totálně zrezivělé sloupy a jejich kryty, tzv. sukně. Je to dáno důslednou dlouhodobou péčí o zařízení v celém rozsahu – tj. optimalizace investic s ohledem na životnost a vynaložené náklady, optimalizace provozních nákladů na spotřebu i údržbu, ale i osvědčeným způsobem hlášení a vyhledávání poruch.
Pokud chcete, aby tato služba města byla ještě účinnější, využívejte prosím opakovaně publikované možnosti hlášení poruch ihned po jejich vzniku. Také prosíme o hlášení jakýchkoliv projevů vandalizmu na zařízení VO, pokud možno okamžitě a nejlépe městské nebo ještě lépe státní policii.
Na odlehčení na závěr: hlášení typu, že u vás na kopci fouká, je tma a nevidíte na krmení psa, nic neřeší. Stejně tak na požadavek namluvený jízlivým hlasem ve 21 hodin večer na záznamník, že se u vás ještě nesvítí a kdy už to začne, lze někdy, ale nikoliv pokaždé, okamžitě reagovat.

Prosíme, při hlášení poruch udejte vždy přesnou adresu místa poruchy a její popis
(bliká jednotlivá lampa, nesvítí jednotlivá lampa, nesvítí celý úsek …).


V Chrastavě 20.11.2015
Ing. Lambert Medřický – Elektronova, správa veřejného osvětlení v Chrastavě