Chrastava zlepšuje pozici premianta krajských silnic v Libereckém kraji

Okno se starostou        video

Dle oficiálních statistik byla na konci roku 2013 Chrastava na sedmém místě mezi všemi městy Libereckého kraje co se stavu krajských komunikací týče se známkou 2,78 (známkování téměř jak ve škole výborný-dobrý-vyhovující-nevyhovující-havarijní). Jak jsme již dříve informovali, v polovině loňského roku se Chrastava dostala na první místo se známkou 2,17. A nyní na konci roku 2014 se dokonce jako krajský premiant dostala pod magickou dvojku s číslem 1,91.

 

 

Samozřejmě neusínáme na vavřínech. Stále je na krajských silnicích na našem katastru co zlepšovat, stále máme přes ½ kilometru krajských komunikací v havarijním a přes ½ kilometru v nevyhovujícím stavu. Pokud se však podaří realizovat to, co se realizovat má, tzn. ul. Andělohorská v letošním a ul. Liberecká v příštím roce, naše pozice premianta se ještě vylepší.

Chrastava dne 13.02.2015 Michael Canov, starosta

 Odkazy na tabulkové a grafické porovnání všech 18 měst Libereckého kraje:

Stav k 31.12.2014

Stav k 30.06.2014

Stav k 31.12.2013