Čestným občanem Chrastavy se v roce 1946 stal Václav Kopecký


Vědět či nevědět, dát ve známost či nedat….tak přesně taková otázka mě napadla, když jsem čirou náhodou objevil ve starých sokolských materiálech (na vloženém papíru do Sokolské kroniky, kterou zanechal bratr Josef Mácha, který po revoluci 1989 v Chrastavě Sokol obnovil a vedl ho až do své smrti v loňském roce) informaci o tom, že se v neděli 8. září 1946 stal během slavnostní schůze Místního národního výboru (předseda Václav Děkan, místopředseda Jaroslav Šeda) čestným občanem Chrastavy tehdejší ministr informací Václav Kopecký.

Na tehdejší slavnostní schůzi MNV byli pozváni i zástupci Sokola bratr Josef Bečka a bratr Josef Mácha, kteří se oba dostavili v sokolském kroji. Po jmenování čestným občanem byl slavnostní oběd v městské kavárně a tam ministr Kopecký přijal nabídku zástupců Sokola, vyplnil přihlášku, daroval příspěvek 500 Kč a stal členem Sokola, stal se bratrem.

Po dvou letech přišel únor 1948. Chrastavský sokol bratr Václav Kopecký jako komunistický ministr Václav Kopecký ostře napadnul sokoly při jejich sletu v roce 1948 a poté je nemilosrdně zlikvidoval. Václav Kopecký se jako jeden z nejvlivnějších přátel Klementa Gottwalda nadále u moci nejen udržel, ale dokonce ji i posiloval. Ministrem byl do roku 1954, poté byl místopředsedou vlády. Zemřel v roce 1961.

Historie je historie…..jsem názoru, že lidé historii znát mají. I když ne vždy je líbivá. Udělení čestného občanství člověku, který se později podílel na přípravě, ideologii i propagandě politických monstrprocesů se členy nekomunistických stran, s katolickým duchovenstvem i s údajnými nepřáteli uvnitř komunistické strany, nebylo zrovna šťastným činem. Ale i taková je historie našeho města.

V Chrastavě dne 13.03.2015 bratr Michael Canov – čestný člen Sokola Chrastava

Související odkazy

09.09.1946 Zápis o slavnostním průběhu schůze MNV

12.03.2014 Odešly legendy Josef Mácha a Zdeněk Šulc

Sokolský slet 1948 očima Václava Kopeckého

Václav Kopecký na serveru totalita.cz (spoluautorem serveru je Chrastavan Daniel Růžíčka)