Stav prací na komunikacích v polovině července
 

video TV Chrastava 


I v létě probíhají v našem městě práce na nových komunikacích.

Zde je stručný přehled a stav k 16. červenci 2015:

1. Třetí (závěrečná) etapa přeložky na Frýdlant (investor Liberecký kraj) – akce finišuje, pokládají se asfalty. Dle smlouvy by mělo být hotovo do 2. srpna 2015.
2. Parkoviště u bývalého Seppu (investor město Chrastava) – práce probíhají, hotovo by mělo být do poloviny srpna.
3. Komunikace „myší díra“ za bývalým Seppem (investor město Chrastava) – práce probíhají, hotovo by mělo být do konce srpna.
4. Školní ulice kolem budovy školy a Benteleru (investor město Chrastava s příspěvkem Benteleru) – v současnosti probíhá rekonstrukce kanalizace, na počátku srpna by měla začít rekonstrukce samotné komunikace (součástí i chodník od školy po Benteler).
5. Andělohorská a Andělská Hora (investor Liberecký kraj) – v minulém období probíhalo velmi komplikované jednání ohledně kanalizace a vodovodu. Nakonec se podařilo dojednat, že rekonstruovaná kanalizace nebude uzavírat existující přípojení, byť legalizace některých je velmi problematická a že bude rekonstruován vodovodní řad. Tyto práce způsobí prodloužení realizace celé akce a místo konce srpna může být dokončení až na konci října. Každopádně ale vyjednané parametry rekonstruované kanalizace a vodovodu si to zaslouží ( zda bude třeba i úplná uzávěra komunikace při opravě vodovodu se ještě rozhodne, ale je to pravděpodobné).
6. Autobusová zastávka na návsi v Andělské Hoře (včetně příjezdu a odjezdu) je již téměř kompletně hotova. Již chybí jen jízdní řád. Do jízdních řádů bude zahrnuta od 1. září 2015.


V Chrastavě dne 16.07.2015       Ing. Michael Canov, starosta