Karel Janeček a jeho projekt D21 v Chrastavě

krátké video z prezentace na zastupitelstvu

Asi každý zná jméno Karel Janeček. Karel Janeček je velmi populární mecenáš, bojovník proti korupci a matematik. Právě skvělé znalosti matematiky mu umožnily stát se ekonomicky mimořádně úspěšným mužem při svém podnikání na světových burzách.

Karel Janeček však chce své matematické nadání zužitkovat i v jiných oblastech. Sám k tomu na svých webových stránkách v roce 2012 uvedl „Začal jsem zpracovávat nový návrh volebního systému pro Českou republiku. Pojmenoval jsem ho Demokracie 2.1“ Celý tento projekt se časem rozvinul v systém, který by měl být použitelný v mnoha oblastech lidského kolektivního rozhodování (např. pro běžnou práci zastupitelstva). Jeho základ spočívá na základním principu, že každý by měl mít možnost dvou (či více) kladných hlasů a jednoho hlasu záporného (respektive maximálně poloviny oproti kladným).

Dne 19.11.2014 jsem obdržel e-mail od manažerky D21 následujícího znění:

„Vážený pane starosto, dovoluji se na vás obrátit s prosbou o osobní setkání. Typ na vás mám ze seznamu "Starostové pro transparentnost". Píši za tým Karla Janečka, který se zabývá rozšířením myšlenky a následně realizací a použitím volebního systému D21, který pan Janeček vymyslel. Jedná se o univerzální hlasovací systém, který přináší zlomový přelom v jakémkoliv kolektivním rozhodování. Hlasování pomocí D21 vedou k mnohem efektivnějším výsledkům a zásadně zvyšují jejich sociální užitek. Připravujeme tento systém jako "appku" na mobilní telefony a s touto aplikací bychom vás rádi seznámili. Naše mise je obejít všechny "osvícené" zastupitele v republice a probrat s nimi (vámi) možnost zapojení tohoto druhu hlasování do vaší samosprávy. Pochopitelně Žádný Tlak : ). Prosím vás tedy o hodinu vašeho času, i když jen jako představení tohoto systému a uvidíme. Děkuji předem za odpověď....mějte se hezky...“

Osobní setkání se pochopitelně uskutečnilo a 2. února 2015 se po řádném zastupitelstvu uskutečnilo ještě jedno „zastupitelstvo“, kde se po vysvětlující přednášce přítomných manažerů projektu D21 pustili zastupitelé do díla a vybírali si z řady možností rozvoje fiktivního města, co chtějí a co nechtějí. Zájem mezi zastupiteli byl patrný dokonce i o přestávce a po skončení řada z nich vášnivě diskutovala výhody a nevýhody tohoto systému.

Jsme domluveni na druhém dějství projektu D21. To by mělo jít již o méně fiktivní záležitost a sice o grant na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu, pro který je zachována v rozpočtu města pro letošní rok dosavadní rekordní úroveň 500 tisíc Kč. Grant bude rozdělen dosavadní klasickou metodou (přesněji řečeno bude vytvořen návrh pracovní komise pro zastupitelstvo) a až poté bude následovat opětovné „rozdělení“ grantu metodou D21. Uvidíme, jak dopadne porovnání obou metod.

Snad mohu mluvit nejen za sebe, ale za všechny zastupitele s tím, že nás projekt D21 zaujal, a že si ceníme, že Chrastava byla vytipovaná mezi města průzkumníky.

 

V Chrastavě dne 3. února 2015 Ing. Michael Canov, starosta

Odkaz:

13.09.2013 Show Jana Krause – Karel Janeček vysvětluje mj. (od 8:30) systém D21