Podpora města při obnově poškozených hrobů

                                                                                                           
V měsíci listopadu zasáhnul chrastavský hřbitov požár. Kromě poškozených tújí bylo poškozeno i několik hrobů (především náhrobní desky). Rada města Chrastava na svém jednání dne 16.12.2015 schválila mimořádnou finanční pomoc při obnově těchto hrobů ve výši 50 %, maximálně však do výše 3 tis. Kč na jedno poškozené hrobové místo. Žadatelé o příspěvek nechť se obrací na ORM MěÚ Chrastava (paní Zuzana Vojtíšková 482 363 862, vojtiskova@chrastava.cz ).

                                                                                                                   Omluva
Současně využívám této příležitosti, abych se jménem Města Chrastava omluvil za to, že k této nešťastné události na takovémto pietním místě vůbec došlo.

V Chrastavě dne 29.12.2015 Ing. Michael Canov, starosta města Chrastava


Média:
11.11.2015 Liberecký deník: V Chrastavě hořel hřbitov. Požár se šířil velkou rychlostí


Články z našeho webu o hřbitově:
22.08.2013 Kříž na hřbitově se vrátil na své místo
xx.06.2013 První etapa obnovy zeleně na hřbitově je u konce
xx.12.2009 Oprava cest na hřbitově
xx.08.2009 Cesta na hřbitově se dočkala nového povrchu
25.04.2008 Památník vojákům Rudé armády