Výprava za historickými zajímavostmi v okolí Vítkova

fototgalerie

Společnost přátel historie města Chrastavy, která letos slaví 25 let od svého vzniku, uspořádala v sobotu 11. dubna 2015 komentovanou naučnou vycházku jak pro své členy, tak zejména pro veřejnost. Počasí nám přálo, byl krásný slunečný den.

Autobusem jsme se dostali až k vítkovské škole, kde naše putování začalo. O přípravu cesty a odborné výklady se postarali členové SPHMCH Petr Medřický a Ivan Vydra. Naše výprava čítala 21 lidí ( a jeden pes), což nás velmi mile překvapilo.

První zastávka byla u zrekonstruovaného Thumova kříže z roku 1814. Velmi atraktivní byla návštěva vítkovského kostela Navštívení Panny Marie, který je až na výjimky pro veřejnost uzavřen. Měli jsme možnost si projít  interiér, který je postižen dlouholetou devastací, ale zachoval se v něm dřevěný barokní kůr a zajímavé fresky. Odvážnější zavítali po dřevěných schodištích až na věž. Odtud je velice zajímavý pohled nejen na Vítkov a Výhledy, ale zejména zde je dobře řemeslně zpracovaný krov věže a báně. Dokonce se zde dochovalo řada nápisů se jmény řemeslníků.

Historie kostela sahá až do roku 1575, v letech 1671 - 1680 proběhla přestavba (věž), v roce 1714 bylo rozšířeno oltářiště. Vitrážová okna zde byla zřízena v roce 1883, ta se ale nedochovala, stejně tak jako věžní hodiny z roku 1893. Elektrický proud byl do kostela zaveden až v roce 1911.

Současný stav odpovídá celkovému nezájmu a vedení k ateismu po roce 1948.

Měli jsme možnost si na starých fotografiích prohlédnout celý tento kout, ještě s farou, márnicí, hřbitovem a statkem, které byly zrušeny v roce 1980. Před kostelem také stával pomník padlým Vítkovanům v 1. světové válce (postaven v roce 1927).

Kolem bývalého panského domu císařského rady a pána v Dolním a Horním Vítkově Karla Platze, postaveného v roce 1715 a zbořeného též v roce 1980 a místa kde stával Kotherův kříž jsme vystoupali až na vrchol Výhledů.

Zde nás Petr Medřický seznámil s velmi zajímavou geologickou minulostí tohoto čedičového vrcholu. Také jsme pohovořili o historii bohužel již zaniklé restaurace, která zde stávala. Jediným dochovaným historickým mezníkem je zde triangulační kámen - Stanice Královské saské triangulace z roku 1864.Tento výrazný vrchol navštívil 17. 9. 1779 i pozdější císař Josef II.

Po hranici s Polskem jsme dorazili k místu, kde stával starý Hillebrandův větrný mlýn. Dnes je zde jen patrné místo jeho základů. Mlýn stával vskutku na pravém místě na horizontu a užili jsme zde opravdu "větrnou zastávku". I zde jsme vyslechli mnoho zajímavostí o minulosti i provozu mlýna, včetně veršovaných “hygienických předpisů”, které byly původně (v němčině) umístěny u vstupních dveří do mlýna. Nad Horním Vítkovem jsme přešli cestou až k Lysému vrchu. Zde se u cesty dochovalo torzo žulového tzv. zakazujícího sloupu z roku 1635, který měl poutníkům připomenout blízkost hranice se Saskem.

Ukázali jsme si také místo, kde stávala oblíbená Riegerova hospoda, dnes již zbouraná, P. Medřický vzpomenul i důlní pokusy pod Lysým vrchem, kde se pravděpodobně již ve 14. století těžil a rýžoval cín.

Přes statek "veterinářů" jsme prošli v okolí Wothanburgu a Pšeničkova kopce, a vyprávěli si o zašlých a ztracených mukách, která v okolí stávala (Pradeův kříž  (1813) a Funkeův kříž (1803).

Účastníkům byla představena též Sieberova polní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1804, která byla v loňském roce odborně zrestaurována péčí SPHMCH. Vyprávění obsahovalo i příběh o jejím vzniku a rekonstrukci po roce 1854, kdy sochu shodil vítr a zničil ji natolik, že nový majitel pozemků  Franz Breuer nechal vyrobit novou, která se zde zachovala dodnes.

Zastavili jsme se i u Pfohlova kříže, který je nyní rozebrán a probíhá na něm restaurátorský zásah za podpory grantu Libereckého kraje.

Přes les, který nese místní název Stehličák, jsme pak dorazili na farmu Vysoká, abychom náš naučný výlet ukončili při jídle a pivu.

Za pořadatele věřím, že byl výlet přínosný a děkuji všem, kteří šli s námi po stopách vítkovské historie krásnou slunečnou jarní přírodou. Ivan Vydra