„Stop genocidě“ podalo stížnost k Ústavnímu soudu 

Spolek (dříve sdružení) „Stop genocidě“, podal ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zamítl kasační stížnost tohoto spolku proti rozhodnutí Krajského soudu, který zamítnul žalobu proti Městskému úřadu v Chrastavě, který zakázal demonstrace tohoto spolku na náměstí 1. máje v Chrastavě, spočívající ve vystavování panelů s nechutnými vyobrazeními v těsné blízkosti školy.

 Spolek „Stop genocidě“ tvrdí, že Nejvyšší správní soud svým rozsudkem porušil jeho ústavně zaručená práva a žádá Ústavní soud o zrušení rozsudku NSS. 

MěÚ Chrastava jako vedlejší účastník naopak navrhuje Ústavnímu soudu, aby ústavní stížnost spolku „Stop genocidě“ v plném rozsahu zamítnul a rozsudek NSS v plném rozsahu potvrdil.

Ústavní soud při svém rozhodování není vázán žádnými lhůtami. Termín jeho rozhodnutí tak nelze předvídat.

Chrastava 23.03. 2015 Michael Canov, starosta

 

Články související:

10.06.2014 „Stop genocidě“ dostalo v Chrastavě STOP (včetně Tv Chrastava)
19.11.2014 Chrastava zvítězila u Nejvyššího správního soudu (včetně Tv Chrastava)

Sled událostí:

1) Stop genocidě: 14.05.2014 oznámení o konání demonstrací ve dnech 23. a 26.05.2014
MěÚ Chrastava: 14.05.2014
zákaz demonstrací ve dnech 23. a 26.05.2014

2) Krajský soud:
Stop genocidě: 28.05.2014 žaloba proti Chrastavě
Krajský soud: 04.06.2014 výzva Chrastavě k vyjádření se k žalobě
MěÚ Chrastava: 05.06.2014 vyjádření k žalobě
Stop genocidě: 05.06.2014 napadnutí vyjádření Chrastavy
Krajský soud: 09.06.2014
rozhodnutí (zamítnutí žaloby)

3) Nejvyšší správní soud :
Stop genocidě: 21.06.2014 kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu
MěÚ Chrastava: 25.08.2014 vyjádření ke kasační stížnosti
Nejvyšší správní soud: 07.11.2014 rozhodnutí (zamítnutí kasační stížnosti)

4) Ústavní soud:
Stop genocidě: 17.01.2015 ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu
Ústavní soud: 16.03.2015 informace Ústavního soudu MěÚ Chrastava o stížnosti
MěÚ Chrastava: 20.03.2015 vyjádření k ústavní stížnosti
Ústavní soud: ??? nález ???