Ústavní soud zamítl žalobu Stop genocidě proti Chrastavě

Nesestříhané video TV Chrastava ze zakázaného shromáždění 23.04.2014 poskytnuté Ústavnímu, 

Nejvyššímu správnímu a krajskému soudu (zde jsou ale rozrastrované záběry na panely)  ...zde

V loňském roce jsme zakázali 23. dubna po několika desítkách minut tzv. shromáždění či spíše výstavu sdružení Stop genocidě. Důvodem nebyla podstata věci a sice, že demonstranti byli proti potratům. Kdyby vskutku demonstrovali a skandovali hesla, prošla by jejich demonstrace bez sebemenších problémů ze strany radnice. Důvodem zákazu byla vskutku nechutná forma, konaná prostřednictvím odpudivých panelů, v nichž kromě obrazů samotných mrtvých plodů srovnávali nepřijatelnou obrazovou formou potraty s genocidou ve Rwandě či s nacismem. A to vše v těsné blízkosti základní školy na náměstí 1. máje. 

Po zákazu následovalo oznámení dalších dvou demonstrací na dny 23. a 26. května. Ty jsme zakázali předem. Za to nás sdružení (dnes spolek) Stop genocidě žalovalo u Krajského soudu v Ústí nad Labem (pobočka Liberec), který ovšem žalobu 9. června zamítnul. Stop genocidě podalo proti tomuto rozhodnutí kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který ji ovšem 7. listopadu zamítnul. Proti tomuto rozsudku Nejvyššího správního soudu podal spolek Stop genocidě 17. ledna letošního roku stížnost k Ústavnímu soudu. Ústavní soud svým nálezem 18. května stížnost tohoto spolku definitivně zamítnul. 

Snad máme v Chrastavě od tohoto spolku klid. Pokud by přes nález Ústavního soudu chtěl tento spolek takovouto tzv. demonstraci v Chrastavě pořádat, tak v případě, že by to bylo na místě, kde děti procházejí (nemluvě o případu, kdyby to bylo přímo u některé z dalších budov základní či mateřské školy), postupovali bychom stejně. Něco jiného by bylo, pokud by výstava měla proběhnout v uzavřeném prostoru (minimálně stanu, lépe místnosti), kam by se děti dostat nemohly a její dospělí návštěvníci by tak učinili sami o své vůli.

U Ústavního soudu 5:0 pro Chrastavu 

Chrastava ještě nikdy nikoho nežalovala u Ústavního soudu. Zato byla u Ústavního soudu sama pětkrát žalována. Třikrát napadlo Chrastavu Ministerstvo vnitra. Jednalo se o obecně závazné vyhlášky týkající se spalování rostlinných materiálů, týkající se odpadů a o právu obcí regulovat, kde budou v obci povolené videoterminály. Ve všech třech případech bylo napadnutí Ministerstvem vnitra Ústavním soudem odmítnuto. Jednou napadla Chrastavu firma, která udělala v roce 2000 nedbalou práci, za kterou obecní soudy uložily firmě, aby Chrastavě zaplatila cca 9 mil. Kč. Ústavní soud však i u této žaloby rozhodnul v roce 2013 ve prospěch Chrastavy a za vysouzené prostředky město vybudovalo multifunkční hřiště. A nyní tedy Chrastava odolala žalobě spolku Stop genocidě.

Michael Canov, starosta  

Chrastava dne 19.05.2015


19.05.2015 Nález Ústavního soudu II. ÚS 164/15

 Média:

19.05.2015 Tv Nova   televizní noviny 19.5.2015

19.05.2015 Česká televize Studio ČT 24

19.05.2015 iDNES  Chrastava zakázala kampaň proti potratům. Bylo to správné, rozhodl soud

19.05.2015 Blesk Chrastava podle ÚS nechybovala při zákazu akce proti potratům

 Média dříve a jinde:

18.02.2015 "To je skandál" křičela včera na zastupitelstvu města žena na starostu (video)

28.01.2011 iDNES Odpůrci potratů se vrátili…. Otec jedné studentky je napadl

16.12.2010 iDNES Kampaň proti potratům rozčilila liberecká gymnázia, zasahovala i policie

 Sled událostí:

1) MěÚ Chrastava

14.05.2014 Stop genocidě: oznámení o konání demonstrací ve dnech 23. a 26.05.2014
14.05.2014 MěÚ Chrastava:
zákaz demonstrací ve dnech 23. a 26.05.2014

2) Krajský soud:

28.05.2014 Stop genocidě: žaloba proti Chrastavě
04.06.2014 Krajský soud: výzva Chrastavě k vyjádření se k žalobě
05.06.2014 MěÚ Chrastava: vyjádření k žalobě
05.06.2014 Stop genocidě: napadnutí vyjádření Chrastavy
09.06.2014 Krajský soud:
rozhodnutí (zamítnutí žaloby) 

3) Nejvyšší správní soud :

21.06.2014  Stop genocidě: kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu
25.08.2014  MěÚ Chrastava: vyjádření ke kasační stížnosti
07.11.2014 Nejvyšší správní soud: rozhodnutí (zamítnutí kasační stížnosti) 

4) Ústavní soud:

17.01.2015  Stop genocidě: ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu
16.03.2015  Ústavní soud: informace Ústavního soudu MěÚ Chrastava o stížnosti
20.03.2015  MěÚ Chrastava: vyjádření k ústavní stížnosti
18.05.2015 Nález Ústavního soudu II. ÚS 164/15

Články související:

10.06.2014 „Stop genocidě“ dostalo v Chrastavě STOP (včetně Tv Chrastava)
19.11.2014 Chrastava zvítězila u Nejvyššího správního soudu (včetně Tv Chrastava)

23.03.2015 „Stop genocidě“ podalo stížnost k Ústavnímu soudu