Zemřel Rudolf Engel - poslední předseda Kratzauer Gilde


 

Po druhé světové válce odešli němečtí obyvatelé Chrastavy do Bavorského města Eichstätt a jeho okolí. Zde založili spolek Kratzauer Gilde. Jedním z nejaktivnějších členů spolku byl pan Rudolf Engel. Po sametové revoluci v roce 1990 navštívil pan Engel se svými kolegy Chrastavu a navázal tak první kontakty pro partnerství měst Chrastavy a Eichstättu. V průběhu dalších let navštívil pan Rudolf Engel své rodné město, které do svých posledních dnů miloval, ať již jako člen delegace partnerského města nebo jako soukromá osoba, nesčíslněkrát.

Pan Rudolf Engel po celý život pracoval jako truhlář. Postupem času si zřídil malou továrnu na nábytek, která dodávala své kvalitou vyhlášené výrobky do mnoha evropských zemí. .

Dnes přišla smutná zpráva. Pan Rudolf Engel,  poslední předseda v roce 2010 zrušeného spolku Kratzauer Gilde, v sobotu dne 19. září 2015 zemřel ve věku 88 let. Čest jeho památce.

V Chrastavě dne 21.09.2015 Michael Canov, starosta


Články související:
10.09.2012 Eichstättský Volksfest 2012 
01.11.2010 Bulletin SPHMCH 187 (str 3 – 4)
20.05.2008 Důležitá kulturní událost v našem městě
10.05.2008 Vzpomínka na pana Arno Miesslera
13.09.2006 Starostové města Chrastava od roku 1411 do současnosti
12.10.2005 Oficiální návštěva z partnerského města Eichstätt
28.09.2002 MĚSTA CHRASTAVA A EICHSTÄTT PODEPSALA SMLOUVU…