S B Ě R N Ý    D V Ů R - informace pro občany

 


K 1. 11. 2015 došlo ke změně provozovatele sběrného dvora. Namísto stávajících Technických a stavebních služeb a. s. provozuje sběrný dvůr Město Chrastava, které v současné době přebírá následující druhy odpadů:

200 126 – tuky a oleje
200 127 – barvy, lepidla, pryskyřice …
200 138 – dřevo
200 140 – kovy
200 201 – biologicky rozložitelný odpad
200 301 – směsný komunální odpad
200 307 – objemný odpad
Zpětný odběr – elektro: lednice, televize, počítače, drobné elektrospotřebiče, baterie, zářivky… apod.
Využitelný (tříděný) odpad – papír, plast, sklo

Stavební odpad a nebezpečný odpad (suť, keramika, demoliční odpad aj.) odložit na sběrný dvůr NENÍ MOŽNÉ, využijte proto služeb dalších firem, které tuto možnost mají (např. SEDRUS Chrastava, A.S.A Liberec, Gesta Rynoltice, apod.).

Město Chrastava v současné době zpracovává a zajišťuje potřebné doklady k tomu, aby mohlo do budoucna rozšířit nabídku služeb i o některé druhy nebezpečných odpadů a stavební sutě.

Provozní doba sběrného dvora:
 

Pondělí: 15:00 – 18:00 hodin
Úterý: 7:00 – 10:00 hodin
Středa: 12:00 – 15:00 hodin
Čtvrtek: 7:00 – 10:00 hodin
Pátek : 10:30 – 12:30 hodin
Sobota : 9:00 – 12:00 hodin

Mimo uvedenou provozní dobu je areál sběrného dvora uzavřen!

Nejbližší sběrné místo je provozovna Sedrus Chrastava v Nádražní ulici (za úplatu dle ceníku).

Provozní doba:

Pondělí – čtvrtek: 8:00 – 16:30 hodin
Pátek: 8:00 – 16:00 hodin

Děkujeme za pochopení a za to, že Vaše odpady končí na místech k tomu určených a ne na černých skládkách v okolí města.

V Chrastavě dne 20.11.2015

Odbor rozvoje, dotací a správy majetku MěÚ Chrastava