Otevřený dopis premiérovi vyvolal jednání na Ministerstvu financí

Skandální stav, kdy v evropských dotacích kontrolní orgány spadající či podléhající Ministerstvu financí (včetně Regionálních rad regionů soudržnosti) nutí vracet poctivé příjemce dotací tyto dotace zpět na základě absurdního obvinění, že při výběrovém řízení NEdošlo ke spáchání správního deliktu, nás vedl k napsání otevřeného dopisu premiérovi České republiky. V reakci na tento otevřený dopis ze dne 8. 12. 2014 jsme byli pozváni na jednání Auditním orgánem Ministerstva financí, které se konalo ve středu 11. 2. 2015 a samotné jednání trvalo dvě hodiny čistého času.

Nutno říci, že přijetí a celý průběh jednání byl opravdu na úrovni. Po úvodním přijetí panem ředitelem následovalo hlavní jednání, kdy spolu s panem ředitelem Ministerstvo financí zastupovali další čtyři špičkoví úředníci Auditního orgánu a také zástupce Certifikačního orgánu. Byli jsme zároveň velmi rádi, že se jednání zúčastnil pan senátor Miloš Vystrčil, předseda výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. 

Co se odborné diskuse týče, argumentovali jsme s panem tajemníkem snad na maximu možného, myslím, že veškeré naše argumenty byly podloženy zákony. Velmi dobře argumentoval pan senátor Vystrčil. Nutno ocenit, že pracovníci ministerstva byli též velmi dobře připraveni. Těžko jsme však mohli očekávat, neočekávali a také jsme se nedočkali uznání ve stylu O.K. máte ve všem pravdu a my se ve všem mýlili. Nicméně na jednom zcela zásadním jsme se výslovně a opakovaně shodli. A sice, že „tvrzení že se někdo dopustil při výběrovém řízení diskriminace, při které teoreticky nemohlo dojít k podstatnému ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, je ze své podstaty nesmyslem, neboť nikdo nemůže vědět, zda by diskriminovaná firma nemohla vyhrát, kdyby nebyla diskriminovaná“.

Z jednání nebyl učiněn žádný společný písemný výstup. Nicméně po celou dobu jsme měli s panem tajemníkem dobrý pocit, že je našim argumentům nasloucháno. Pokud Auditní orgán MF bude chtít kauzu dotáhnout do konce a dovede shodu na tom, že diskriminace bez teoreticky možného podstatného ovlivnění výběru nejlepšího je nesmyslem, zhroutí se dosavadní praxe (kdy právě na základě tvrzení „že došlo k diskriminaci bez ovlivnění nejlepší nabídky…a proto do toho nemá co mluvit ÚOHS….a tak proti či bez vyjádření ÚOHS kontrolní orgán spadající či podléhající MF nařídí vrácení dotace) jako domeček z karet. V důsledku by to znamenalo zrušení verdiktů o vrácení dotace ve všech případech, kde se ÚOHS vyjádřil, že při VŘ nedošlo ke spáchání správního deliktu nebo kde mu věc k vyjádření vůbec předložena nebyla. Zda tak ovšem v praxi opravdu bude Auditní orgán MF konat, si nedovolujeme ani předvídat.

Každopádně jednání v dané věci bude pokračovat na půdě Senátu, kam jak zástupci města Chrastava tak představitelé Ministerstva financí budou pozváni na jednání výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. 

Chrastava 12. února 2015 Ing. Michael Canov, starosta

 

Článek související:

09.12.2014 Otevřený dopis premiérovi České republiky