Odešel Petr Děkan, bývalý zastupitel města ChrastavaV minulých dnech opustil tento svět bývalý člen zastupitelstva města Chrastava pan Petr Děkan. Petr Děkan se po revoluci spolupodílel na obnově sociální demokracie v Chrastavě. Po celá devadesátá léta byl mým politickým souputníkem a soupeřem zároveň. Jako lidé jsme přitom byli vždy kamarádi.

Přes zármutek mi dovolte jednu úsměvnou vzpomínku ze zastupitelstva konce 90. let. Petr by se jistě nezlobil. Legendárním se tehdy stal Petrův vášnivý spor s tehdejším starostou o tom, jak má viset chrastavská vlajka, jejíž jediný tehdejší exemplář byl na zdi v zasedací místnosti. Zda tak či naopak. Oba měli svá tvrzení podložené historickými fotografickými důkazy. A tak jsme spor dali rozsoudit heraldické komisi Parlamentu ČR, kde se zjistilo, že naše vlajka oficiálně vůbec neexistuje a byl tak dán impuls pro její oficiální vznik v podobě, jak ji dnes známe.

Čest památce pana Petra Děkana..

 

V Chrastavě dne 04.03.2015 Michael Canov, starosta