Katastrofální výběr daní hrozí ekonomickým kolapsem

 

  Okno se starostou

  video

V roce 2012 se podařilo Starostům prosadit v Parlamentu změnu v rozpočtovém určení daní RUD s účinností od roku 2013, kdy si obce výrazně polepšily, nejvíce pak obce kolem 6 tisíc obyvatel. V Chrastavě v parametrech roku 2012 ze 7 tis./ob. na 9,2 tis./ob. Zásluhou této změny se v následujících letech zásadním způsobem navýšily příjmy města (a to přesto, že se zároveň z navýšením RUD zrušila dotace na žáka) a město si tak mohlo dovolit řadu investičních akcí buď zcela nebo jako spoluúčast dotace. 

Pro srovnání (RUD včetně daně s nemovitosti):

2012 (před navýšením RUD)……………………….. 42 265 561,89

2013 (po navýšení RUD)………………………….. 54 703 174,29

2014 ……………………………………………….. 58 660 277,78

 

 

Tzn. v roce 2013 o 12 mil. a v roce 2014 dokonce o 16,5 milionů výše než před zvýšením RUD. Od toho je však nutno odečíst cca 1,3 mil. Kč za zrušenou dotaci na žáka v základní škole. Přesto se jednalo o naprosto zásadní zlepšení. Pro rok 2015 bylo nastaveno v rozpočtu vylepšení oproti roku 2012 o 15,5 mil. Kč (tzn. z důvodu opatrnosti o 1 mil. Kč méně než v roce 2014). Jenže bohužel navzdory všem prohlášením představitelů státu v  médiích jsou dosavadní příjmy z RUD za první šestinu roku naprosto katastrofální. Přes parametrické navýšení RUD o 30 % (9,2/7) jsou ve výsledku stejné jako před navýšením. Pokud se situace zásadním způsobem nezmění, bude muset chrastavský rozpočet projít 15 milionovou velmi bolestivou redukcí, která minimálně zastaví veškeré investiční práce.

 

V Chrastavě dne 25.02.2015 Ing. Michael Canov, starosta

Odkaz:

Srovnávací tabulka

Články související:

01.09.2012 Chrastava mezi vítězi - zásadní navýšení daňových příjmů

21.09.2011 Praha – demonstrace starostů menších obcí (včetně Tv Chrastava)