„MR. CHOVANEC, NECHTE JE SLOUŽIT !“
Otevřený a osobní dopis ministrovi vnitra

Milan Chovanec

sestřih z reportáží a rozhovorů TV Nova, ČT1 a TV Chrastava

 

Vážený pane ministře,

novela zákona o obecní policii z roku 2008, sedmnáct let po vzniku zákona o obecní policii, zavedla u strážníků povinnost získat střední vzdělání s maturitou do konce roku 2015 s tím, že výjimku mají ti strážníci, kteří dosáhli 45 let k datu účinnosti novely, tj. 1. lednu 2009. Vzhledem k chybě, kdy se výjimka nedostala do úplného znění zákona ve Sbírce zákonů, se vztahuje dle mého právního názoru tato výjimka i na strážníky, kterým bylo 45 let později či jim dokonce 45 let teprve bude, nejdéle však dnem, kdy chyba bude napravena a výjimka se do úplného znění zákona dostane. Podrobné zdůvodnění je na adrese
http://www.chrastava.com/starosta/mp_zakon/starosta_pravni_nazor.pdf. Vyzval jsem dnes příslušný odbor MVČR, aby chybu odstranil
(viz http://www.chrastava.com/starosta/mp_zakon/mv_informace.pdf ), ale na rovinu, pochybuji, že tak (byť jsou k tomu povinni ze zákona) učiní. Jsou zapouzdření a vlastní chybu uznat chtít nebudou. 

Výsledkem bude to, že ani já ani mí kolegové starostové, kteří se s mým právním názorem ztotožní, nedají na konci letošního roku výpověď žádnému strážníkovi bez maturity, kterému v roce 2008 45 let nebylo, ale nyní již je. Naopak ti, kteří se neztotožní, výpověď dají. Ministerstvo vnitra pak zřejmě bude žalovat mě a mé kolegy s totožným názorem, vyhození strážníci budou žalovat mé kolegy s opačným názorem a nakonec vše skončí nejspíše až u Ústavního soudu. Já osobně nepochybuji o našem vítězství (ostatně, o část odůvodnění jednoho z nálezu ÚS se mj. můj právní názor opírá), úředníci příslušného odboru ministerstva možná zase nepochybují, že zvítězí oni. 

Ale ptám se, má to smysl? Má právní válka v situaci, kdy je městských strážníků nedostatek, smysl pokoušet se vyhazovat ty, kteří se osvědčili a léta sloužili ke spokojenosti všech? Bezpečnostní situace ve světě se prudce zhoršuje….Ukrajina, Islámský stát….terorismus ne-li válka se blíží k našim hranicím a my se tady umlátíme mezi s sebou právní bitvou, zda smí v řadách obecní policie dále sloužit ti, kteří v ní již léta či spíše desítky let slouží. Má to smysl? 

Ne, nejsem nepřítel vzdělání, naopak. Sám jsem absolventem těch nejtěžších vysokých škol v České republice, které existují. Inženýr chemie na VŠCHT (1983), pedagogická způsobilost na VÚIS ČVUT (1988), rozšiřující studium učitelství matematiky na MFF UK (1992), doplňující studium učitelství fyziky na MFF UK (1996) 
viz http://www.chrastava.com/starosta/mp_zakon/vysvedceni.pdf , přes 30 let působím jako pedagog. Učím na elitním gymnáziu viz http://www.jergym.cz/skola/kontakty/lide-ve-skole/ucitele/ tedy škole, kde se samozřejmě maturuje, kde sám zkouším u maturity. Přitom tak činím přes dvacet let vlastně více než dobrovolně, neboť od roku 1994 jsem současně komunální politik. Osm let jsem při místostarostování učil na dokonce plný úvazek, nyní již třináctým rokem starostování na úvazek sice jen malý, ale učím a zkouším u maturity stále. Znáte jiného takového reálfanatika školství mezi politiky? A to jsem ještě tvůrcem unikátního výukového chemického webu, skrz který se učí studenti na gymnáziích a vysokých školách v celé republice viz http://canov.jergym.cz/

A vidíte, přesto či právě proto, nejsem příznivcem povinných maturit u strážníků obecní policie. Já sám mám sice diplomů, že bych jimi dlážditi mohl, ale přesto bych se strážníkem stát nemohl. Minimálně bych neudělal fyzické testy, nezískal bych ani zbrojní průkaz (při střelbě není mým cílem zasáhnout terč, neřkuli desítku, ale střílet dopředu) a kdoví co ještě. Ale fyzické testy oni udělat musí, zbrojní průkaz získat musí také. A musí udělat i psychotesty a řadu dalších věcí, které se v jiných zaměstnáních, které požadují středoškolské či vysokoškolské vzdělání, vůbec nepožadují. A jsou přezkušováni každé tři roky po celý svůj profesní život u obecní policie (na rozdíl od PČR). Tak k čemu maturita např. v gastronomii? 

Maturita se nicméně stala podmínkou přijetí do řad obecní policie od 1. ledna 2009. No dobře, vem to čert, nově přijímaní strážníci ji od té doby mít musí v době přijímání. Ale co s těmi, kteří byli přijímáni za podmínek jiných, kdy maturitu mít nemuseli a kteří ji nemají dodnes? Je vůbec v souladu s ústavním pořádkem nyní od nich maturitu, jako podmínku zaměstnání, chtít, když ji, při nástupu do tohoto zaměstnání, mít nemuseli? Nevím, myslím si, že spíše ne. Co ale vím určitě, tak to, že je to úplně, ale opravdu úplně, blbé a postavené na hlavu. Vždyť ti nejmladší z nich slouží sedm let. Většina z nich však mnohem déle, mnozí přes dvacet let. A se všemi – do jednoho – musí být spokojenost, neboť jinak by tu už dávno nesloužili. V případě Chrastavy jde o zakládajícího člena městské policie, kterého jsem osobně pomáhal vybírat jako čerstvý místostarosta v roce 1995. V roce 2010 dne 7. srpna to byl právě on, kdo o půl třetí ráno zalarmoval celé vedení města a úředníky úřadu při prvních náznacích přicházející katastrofální povodně a tak jeho zásluhou nedlouho poté mohlo začít první pytlování, příprava evakuačního centra atd., atp. A toho mám dnes vyhodit? 

Ano vím, nabízí se argument, jak k tomu přijdou ti, kteří si dokázali maturitu dodělat. Ale k jejich uspokojení přeci vede cesta mnohem schůdnější, lidštější, logičtější a chytřejší než ta, kde se ti bez maturity vyhází, jen aby ti s maturitou byli spokojeni. A sice postup, který je zcela běžný v řadě jiných zaměstnání, kde ti, kteří maturitu mít nebudou, čeká odpočet let. Přesně tak, jak to určuje „Nařízení Vlády č. 564/2006 Sb. § 4 (7) o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě“, které s touto možností počítá. A navíc, maturantům se otvírá cesta k výkonu řady dalších povolání včetně služby v řadách Policie České republiky. Jak prosté milý Watsone! 

Vážený pane ministře, dle mých informací, bez souvislostí s právě probíraným problémem, má jít ještě letos do Parlamentu další novela zákona o obecní policii. Nebylo by nic jednoduššího, a zároveň chytřejšího, než změnit přechodné ustanovení (a dát ho do úplného znění), že se výjimka vztahuje na ty strážníky, u kterých podmínka střední školy s maturitou v době jejich přijetí neexistovala. Pak budou vítězové všichni. Města budou mít strážníky, dobré strážníky a budou jich mít dost a strážníci budou mít práci. Pokud tak neučiníte, čeká nás válka. Právní válka, zbytečná válka a především hloupá válka. 

Vážený pane ministře, před lety v roce 1987 vzkázal na dálku u Berlínské zdi americký prezident Ronald Reagan svému sovětskému protějšku: „Mr. Gorbačov, zbourejte tu zeď!“ Aniž bych se dovolil jakkoli přirovnávat k Ronaldu Reaganovi a Vás k Michailu Gorbačovovi, přesto si dovolím zvolat: 
„MR.CHOVANEC, NECHTE JE SLOUŽIT !“

Chrastava 22.04.2015 Michael C a n o v - starosta města Chrastava

P.S.: Omlouvám se vážený pane ministře za na některých místech odlehčený tón tohoto mého otevřeného osobního dopisu.

22.04.2015 Originál dopisu

21.04.2015 Reportáž ČT 

19.04.2015 Reportáž Tv Nova 

18.04.2015 Zákon o obecní policii – vše je jinak!

18.04.2015 Stanovisko starosty města Chrastava (právní rozbor)

11.05.2015 Odpověď ministra vnitra