Chodník - Střelecký vrch u č.p. 666


 

 

V současnosti je místo, které bylo zpevněno betonovými panely vyštěrkováno. Je to příprava pro provedení plnohodnotného chodníku ze zámkové dlažby. Důvodem stávající nečinnosti je sedání podkladních vrstev, které leží v místě výkopu po opravě teplovodu. Zhotovení chodníku je naplánováno nejdéle do konce měsíce října.

Ing. Daniel Fadrhonc