Čapí novinky

Všichni ti, kteří se letos občas zaměřili na čapí hnízdo v Luční ulici, si museli lámat hlavu, kde jsou mladí? Pár přeci už skoro dva měsíce toká, staví, sedí a stará se o vajíčka. V našem okolí se navíc pravidelně pohybuje i několik dalších dospělých jedinců – potravní nabídka je tedy také dobrá. Na jiných místech republiky už je možné vidět vykukující šedivé hlavičky a v Chrastavě stále nic. 
Ve čtvrtek 18. června přijel se svým týmem koordinátor brodivých ptáků pro ČR a SR Mgr. Stanislav Chvapil, aby provedl kontrolu a případné kroužkování. Po výstupu přímo na hnízdo bylo konstatováno, že se zde nachází tři malá mláďata! Kroužkování tedy zatím vzhledem k věku čápat neproběhlo a proto pan Chvapil navštíví Chrastavu za několik týdnů ještě jednou. Podobná situace je například i na hnízdě v Raspenavě, kde čápi vyvedli stejně „pozdě“ čtyři mladé. Jinak se letošní sezóna vyvíjí poměrně slibně. Většina hnízd v blízkém i vzdálenějším okolí je obsazená a na každém jsou minimálně dvě mláďata. 

Text: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava