Program rozvoje města Chrastava 2015 – 2020 - chceme znát Váš názor

 

Vážení občané města Chrastavy,

odbor rozvoje, dotací a správy majetku zpracovává v současné době Program rozvoje města Chrastava pro období 2015 – 2020. Jeho součástí je i anketa, ve které chceme znát Váš názor na budoucí rozvoj města. Výsledky průzkumu budou použity zejména pro formulaci priorit rozvoje města pro další období.

Většina otázek ankety je stejná jako v anketě, která byla součástí zpracování posledního strategického plánu města v roce 2008 a která opakovala většinu otázek ze šetření v roce 1996. Jedním z jeho cílů je tedy porovnání názorů obyvatel města po 7, resp. 19 letech.

Vyhodnocení dotazníků včetně porovnání odpovědí v předešlém průzkumu bude rovněž zveřejněno v Chrastavských listech a na www stránkách města.

Dotazník najdete jako samostatnou přílohu Chrastavských listů, případně bude k vyzvednutí v infocentru a na podatelně v budově radnice. 

Vyplněný dotazník odevzdejte prosím nejpozději do čtvrtka 30. dubna 2015 na jedno z následujících míst: 

· na radnici – do podatelny v 1. patře

· do infocentra na náměstí 1. máje

Dotazník je možné také vyplnit v elektronické verzi on-line zde na našem webu...

 nebo si můžete formulář stahnout ve Wordu zde, vytisknout a vyplněný ho odevzdat na výše uvedená místa.

Chrastava 20.března 2015

Mgr. Jakub Dvořák
vedoucí ORM MěÚ Chrastava