Andělohorská - poslední popovodňová akce začala

  reportáž Tv RTM 

 

Poslední popovodňová akce, rekonstrukce krajské komunikace ulice Andělohorská a Andělská Hora, právě začala…konečně. 

Je malý velký zázrak, že k realizaci této rekonstrukce vůbec dochází. Je součástí popovodňové akce Chrastava II, jejíž gró činí rekonstrukce páteřní komunikace v Nové Vsi. Minulé krajské vedení hejtmana Stanislava Eichlera na realizaci této popovodňové akce zcela rezignovalo a vůbec nepožádalo vládu České republiky resp. příslušné ministerstvo, o dotaci, stejně jako u akce Vítkov, a dalších popovodňových akcí na Frýdlantsku. Nové vedení hejtmana Půty nastoupilo do svých funkcí v prosinci 2012. Přestože to již bylo teoreticky vyloučeno (posunutá uzávěrka žádostí o dotace byla 31. května 2011), schválení dotací na zapomenuté krajské akce (cca ½ ze všech existujících) se mu podařilo na vládě vyjednat. Celková dotace ve výši 85 %, představující cca 0,5 miliardy Kč, byla schválena na posledním zasedání Nečasovy vlády (již v demisi) dne 2. července 2013. 

Do dnešního dne však z této dotace nebyla přes nesčetné urgence vládou, resp. příslušným ministerstvem, reálně uvolněna ani jedna jediná koruna. Přesto Liberecký kraj, riskujíc, že nakonec všechno bude muset zaplatit ze svého rozpočtu (neboť záruka, že vláda splní své usnesení z roku 2013 neexistuje), realizoval akce na Frýdlantsku, realizoval Vítkov, od loňského roku realizuje Novou Ves a nyní začíná realizovat Andělohorskou a Andělskou Horu. 

Akce je vedena z křižovatky s Nádražní ulicí po žel. přejezd na Kryštofovo Údolí. Na obou stranách navazuje na již dříve dokončenou popovodňovou akci Chrastava I, přičemž je vynechán úsek od výlepové plochy (Lipová ul.) po výlepovou plochu (k Ještědské ul.), neboť tento úsek byl již po povodních rekonstruován síťaři při jejich pracech. 

Jednotlivé úseky a plánované práce si lze prohlédnout na následujících odkazech (ve směru od Nádražní ul.): 1, 2, 3 a 4

Celá akce by měla být hotova do zahájení nového školního roku. 


Chrastava 15.05.2015                       Michael Canov - starosta města Chrastava