Andělohorská a Andělská Hora se konečně dočká

Jsou to doslova infarktové stavy, když se z ničeho vydoluje oprava komunikace a pak, když je vše dojednáno, je oprava kriticky ohrožena. Přesně to se stalo úseku komunikace Andělská Hora (žel. přejezd od Kryštofova Údolí), Andělohorská (po křižovatku s Nádražní). Tento úsek se stal úsekem číslo II na trase povodní 2010 zničené komunikaci Kryštofovo Údolí – Chrastava – Nová Ves – Mníšek. Nejprve tehdejší vedení Libereckého kraje nepožádalo o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Ta tehdy mohla činit 50 % a tak kraj rezignoval. Po nástupu nového vedení Libereckého kraje na podzim roku 2012 nový hejtman o dotaci neprodleně požádal a zároveň vyjednal její navýšení na 85 %.

Komunikace byla rozdělena do pěti úseků:

I - Kryštofovo Údolí – Andělská Hora žel. přejezd

II - Andělská Hora žel. přejezd – Andělohorská, křižovatka s Nádražní

III - Nádražní, křižovatka s Andělohorskou - hranice Chrastavy s Novou Vsí

IV - hranice Chrastavy s Novou Vsí – most v Nové Vsi

V - most v Nové Vsi - Mníšek

 

Výše uvedených pět úseků bylo rozděleno do dvou popovodňových akcí. Úseky I + III byly zahrnuty do akce Chrastava I, úseky II + IV +V do akce Chrastava II.

Akce Chrastava I byla zahájena v roce 2013 a dokončena v roce 2014, akce Chrastava II byla v úsecích IV a V (Nová Ves a Mníšek) zahájena v roce 2014, a má být dokončena v roce letošním. Jediná etapa, která dosud zahájena nebyla, je úsek II (Andělská Hora a Andělohorská). Za této situace - po změně vlády a dvojité změně na místě ministra, začalo v loňském roce ministerstvo velmi důkladně prověřovat, zda jsou dosud nedokončené či dokonce nezahájené popovodňové akce vůbec nutné, zda na ně ministerstvo dávno slíbenou dotaci vůbec uvolní. Prověrka to byla mnohaměsíční a velmi důkladná, a to jak přímo na místě, tak studováním dobových map atd. atp. Nejohroženější byly samozřejmě ty úseky, jejichž popovodňové opravy nebyly dosud vůbec zahájeny. Již jsem podléhal téměř beznaději, ale nakonec se podařilo rekonstrukci tohoto úseku obhájit a tak se Andělská Hora s ulicí Andělohorskou dočká. A dočká se již brzy, každopádně letos.

V pondělí dne 16. března 2015 se na dané téma koná od 17 hodin ve velké zasedací místnosti na radnici „Večer se starostou“, kde budou přítomni zástupci všech zainteresovaných složek. A přestože při samotné realizaci nás možná čeká mnoho dopravních komplikací, já jsem především velmi rád, že se tato poslední popovodňová akce v Chrastavě bude vůbec konat. Liberecký kraj za to, že si opravu tohoto úseku dokázal před ministerskými úředníky obhájit, zaslouží velkou pochvalu.

V Chrastavě dne 11.02.2015 Ing. Michael Canov, starosta


13. 2. 2013 Tv Chrastava – zahájení opravy krajských komunikací v Chrastavě (záznam v délce 8:40 ze 103. večeru se starostou)