Nová ovocná alej v Chrastavě

 

  

Město Chrastava v říjnu vysadilo smíšenou ovocnou alej 30 stromů – třešní, švestek a hrušní podél ulice Města Lwówek Śląski na Vísku.
Tradice výsadeb alejí započala již v době vlády Marie Terezie, která je nechávala vysazovat pro ochranu cestujících před žárem a pro nasycení vojsk vracejících se z válečných tažení.
V dnešní době se snažíme na tuto tradici navázat, i když původní smysl alejí byl již částečně změněn ve významný krajinný prvek plnící spíše funkci větrolamu, přirozené ochrany komunikace proti sněhu v zimních měsících, případně ochrany před prašností v lokalitě. Na podzim se pak alej promění v důležitý zdroj vitamínů pro kolemjdoucí a jako potrava pro okolní faunu.
Na výsadbu ovocné aleje získalo Město Chrastava finanční prostředky z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci projektu „Výsadba ovocné aleje Víska“, výsadbu odborně provedl pan Miloš Munzar z Vítkova.


Ing. Lenka Čermáková, odbor rozvoje, dotací a správy majetku


                                    


Projekt byl spolufinancován Libereckým krajem.