Starostou Ing. Michael Canov, místostarostkou Zita Václavíková

video TV Chrastava - sestřih z jednání

 

Dne 3. listopadu 2014 se ve velké zasedací místnosti konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Chrastava. Za přítomnosti všech 19ti zvolených zastupitelů zahájil ustavující zasedání současný starosta města Ing. Michael Canov.

Volba starosty města, místostarosty města a členů rady města proběhlo s těmito výsledky:

Volba starosty města Chrastava:
Navržený kandidát: Ing. Michael Canov
Počet odevzdaných hlasů celkem: 19
Počet platných hlasů : 15
Počet neplatných hlasů: 4

Starostou města Chrastava byl v 1. kole zvolen Ing. Michael Canov

Volba místostarosty města Chrastava:
Navržená kandidátka : Zita Václavíková
Počet odevzdaných hlasů celkem: 19
Počet platných hlasů : 14
Počet neplatných hlasů: 5

Místostarostou byla v 1. kole zvolena Zita Václavíková

Volba 3. člena Rady města Chrastava:
Navržení kandidáti: ThMgr, Šimon Dvořák, Ivan Vydra, Ing. Lambert Medřický
Počet odevzdaných hlasů celkem: 19
Počet platných hlasů : 19
Počet neplatných hlasů: 0
Bylo hlasováno o těchto kandidátech s tímto výsledkem: ThMgr. Šimon Dvořák 14 hlasů, Ivan Vydra 5 hlasů, Ing. Lambert Medřický 0 hlasů.

Z výsledků vyplývá, že 3. členem rady města byl v 1. kole zvolen ThMgr. Šimon Dvořák

Volba 4. člena Rady Chrastava:
Navržení kandidáti: Mgr. Karel Řehák, Ing. Lambert Medřický
Počet odevzdaných hlasů celkem: 19
Počet platných hlasů : 19
Počet neplatných hlasů: 0
Bylo hlasováno o těchto kandidátech s tímto výsledkem: Mgr. Karel Řehák 15 hlasů, Ing. Lambert Medřický 4 hlasy.

Z výsledků vyplývá, že 4. členem Rady městy Chrastava byl v 1. kole zvolen Mgr. Karel Řehák.

Volba 5. člena Rady města Chrastava:
Navržení kandidáti: Mgr. Tomáš Jerje, Ivan Vydra
Počet odevzdaných hlasů celkem: 19
Počet platných hlasů : 19
Počet neplatných hlasů: 0
Bylo hlasováno o těchto kandidátech s tímto výsledkem: Mgr. Tomáš Jerje 14 hlasů, Ivan Vydra 5 hlasů.

Z výsledků vyplývá, že 5. členem Rady města Chrastava byl zvolen Mgr. Tomáš Jerje.

Rekapitulace:

starosta města: Ing. Michael Canov

místostarosta: Zita Václavíková

členové rady: ThMgr. Šimon Dvořák, Mgr. Karel Řehák, Mgr. Tomáš Jerje