Transfery obojživelníků 2014

fotogalerie

Podobně jako loni i letos v březnu byla realizována opatření vedoucí k zamezení přístupu na silnici I/13 obojživelníkům migrujícím k rybníku Oko nad Chrastavou, aby se tam rozmnožovali. Bez realizace bariéry by zbytečně vyhasly až stovky žabích životů pod koly jedoucích aut. V okolí mimoúrovňové křižovatky nedaleko Liberecké obalovny letos vyrostly zábrany ve více jak dvojnásobné délce (téměř 0,5 km) než v roce 2013. Podchyceno bylo nejen nejbližší okolí Oka, ale i další možné trasy migrujících žab směrem od Chrastavy. Bariéry jsou osazeny zakopanými kbelíky, kam zvířata spadnou a jsou minimálně dvakrát denně dobrovolníky přenášena do rybníka.

Akce je realizována ve spolupráci s MěÚ Chrastava, Ekocentrem Suchopýr, p.s., kroužkem Tera Chrastava a dalšími chrastavskými dobrovolníky. Všem patří velký dík za podporu a ochranu životního prostředí v našem městě.

 

Text: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava

Foto: Jana Zahurancová, FOTO JANA