Město  C H R A S T A V A
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2013

(dle §18 zák. č. 106/1999 Sb.)

 

V roce 2013 bylo podáno u Městského úřadu v Chrastavě celkem 8 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Počet podaných žádostí               8

Počet vyřízených žádostí              8

Počet podaných odvolání             -

Počet odmítnutých žádostí            -

Sankce za nedodržování zákona   -

Počet odložených žádostí             -

Žádosti byly vyřizovány takto:

Žádost přijata dne 3. 1. 2013, postoupena Odboru rozvoje, dotací a správy majetku (informace týkající se investičních plánů na rok 2013) - vyřízena.

Žádost přijata dne 6. 1. 2013, postoupena Odboru rozvoje, dotací a správy majetku (informace týkající se investičních plánů pro rok 2013) – vyřízena.

Žádost přijata dne 18. 2. 2013, (informace týkající se výběrových řízení - stavební díla města Hrádek nad Nisou) – odložena dle § 14 odst. 5c) zák. č. 106/1999 Sb.

Žádost přijata dne 25. 3. 2013, (informace týkající se daňového subjektu P. H., registr vozidel) - odložena dle § 14 odst. 5c) zák. č. 106/1999 Sb.

Žádost přijata dne 2. 4. 2013, postoupena Odboru rozvoje, dotací a správy majetku (informace týkající se výběrových řízení - stavební díla) – vyřízena.

Žádost přijata dne 18. 7. 2013, postoupena Odboru rozvoje, dotací a správy majetku (informace týkající se oblasti nakládání s odpady a péče o městskou zeleň) – vyřízena.

Žádost přijata dne 13. 11. 2013, postoupena Odboru kancelář starosty (informace týkající se složení ZM 2010-2014) – vyřízena

Žádost přijata dne 19. 12. 2013, postoupena Odboru rozvoje, dotací a správy majetku (informace týkající se investičního plánu na r. 2014) – vyřízena

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Městském úřadu v Chrastavě provádí na základě Pravidel pro zajištění přístupu k informacím.

 

Předloženo Radě města Chrastava dne 27. 1. 2014.

Předložila:: Ivana Loučková, vedoucí odboru Kancelář starosty