Výluka železniční trati

Dne 19.06.2014 bylo oznámeno, že mj. ve dnech 26. a 27. června do 17 hodin bude probíhat výluka v úseku Liberec-Chrastava. Na žádost starosty města bude po dobu probíhající uzavírky ulice Nádražní tj. v pátek 27. června 2014 od 8 do 16 hodin zajíždět náhradní doprava namísto k vlakovému nádraží v nádraží autobusovému. Za všechny komplikace se cestujícím omlouváme.

Provozovatel dráhy SŽDC, s. o. informuje, že ve dnech 26. června 2014 od 0:00 hod.27. června 2014 do 17:00 hod. bude na trati 089 Liberec - Zittau - Rybniště probíhat výluka v úseku Liberec - Chrastava.

Důvodem této výluky je oprava výhybky v stanici Liberec.


Dopravci České dráhy, a. s. a Vogtlandbahn GmbH proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
26. června 2014
Spěšné vlaky dopravce ČD, a. s. Sp 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256 a 5257 a všechny osobní vlaky dopravce Vogtlandbahn GmbH budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Liberec - Chrastava a opačně.

27. června 2014
Spěšné vlaky dopravce ČD, a. s. Sp 5250, 5251, 5252, 5253 a 5254 a všechny osobní vlaky dopravce Vogtlandbahn GmbH (do 17:00 hod., poslední nahrazený vlak TLX 20951) budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Liberec - Chrastava a opačně.

Náhradní autobusová doprava je organizována v časech dle výlukového jízdního řádu.


Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Liberec - Nákladní ulice před příjezdovou halou výpravní budovy
Machnín - neobsluhuje se - náhradní zastávka pro spoje TRILEX na silnici I/13 na autobusové zastávce "Liberec, Bedřichovka"
Machnín hrad - neobsluhuje se
Chrastava-Andělská Hora - na silnici II/592 u přejezdu před budovou žel. zastávky
Chrastava - místní komunikace před staniční budovou (autobusová zastávka "Chrastava,,žel.st.")

Upozornění
U všech vlaků nebudou v úseku s náhradní autobusovou dopravou garantovány služby uvedené v jízdním řádu tzn. "Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku" a "Rozšířená přeprava spoluzavazadel".
Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.


Za komplikace způsobené výlukou se omlouváme.


Výlukový jízdní řád