Výluka železniční dopravy

 

Provozovatel dráhy SŽDC, s. o. informuje, že ve dnech 17., 18., 19., 20. a 21. března 2014 vždy od 8:30 hod. do 13:30 hod. bude na trati 089 Liberec - Zittau - Rybniště probíhat výluka v úseku Liberec - Chrastava (jízdní řád zde)
Ve dnech 24., 25., 26., 27. a 28. března 2014 vždy od 8:30 hod. do 13:30 hod. bude na stejné trati probíhat výluka v úseku Chrastava - Hrádek nad Nisou (jízdní řád zde)

Důvodem této výluky je kácení a vyvětvování porostu u železniční trati.


Dopravci České dráhy, a. s. a Vogtlandbahn GmbH proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Ve dnech 17., 18., 19., 20. a 21. března 2014 budou spěšné vlaky dopravce ČD, a. s. Sp 5250, Sp 5251, Sp 5252 a Sp 5253 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou a opačně.
Osobní vlaky dopravce Vogtlandbahn GmbH TLX 20908, TLX 20909, TLX 20910, TLX 20911, TLX 20912, TLX 20913 a TLX 20914 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Liberec - Chrastava a opačně.

Ve dnech 24., 25., 26., 27. a 28. března 2014 budou spěšné vlaky dopravce ČD, a. s. Sp 5250, Sp 5251, Sp 5252 a Sp 5253 a osobní vlaky dopravce Vogtlandbahn GmbH TLX 20908, TLX 20909, TLX 20910, TLX 20911, TLX 20912, TLX 20913 a TLX 20914 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Chrastava - Hádek nad Nisou a opačně.

Náhradní autobusová doprava za vlaky Trilex je organizována v časech dle výlukového jízdního řádu.Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Liberec - Nákladní ulice před příjezdovou halou výpravní budovy
Machnín - neobsluhuje se - náhradní zastávka na silnici I/13 na autobusové zastávce "Liberec, Bedřichovka" - zastavují pouze spoje Trilex
Machnín hrad - neobsluhuje se
Chrastava-Andělská Hora - na silnici II/592 u přejezdu před budovou žel. zastávky - zastavují pouze spoje Trilex
Chrastava - místní komunikace před staniční budovou (autobusová zastávka "Chrastava,,žel.st.")
Bílý Kostel nad Nisou - na silnici I/35 na autobusové zastávce "Bílý Kostel n.Nis.,,křiž." - zastavují pouze spoje Trilex
Bílý Kostel nad Nisou - na silnici III/2711 na autobusové zastávce "Bílý Kostel n.Nis.,,škola" - zastavují pouze spoje Trilex
Bílý Kostel nad Nisou - na silnici III/2711 na autobusové zastávce "Bílý Kostel n.Nis.,,žel.zast."
Chotyně - na silnici III/2711 na autobusové zastávce "Chotyně,,u mostu".
Hrádek nad Nisou - na silnici III/2711 na autobusové zastávce "Hrádek nad Nisou,,u mostu" - zastavují pouze spoje Trilex
Hrádek nad Nisou - místní komunikace před staniční budovou (Nádražní ulice)

Upozornění
U všech vlaků nebudou v úseku s náhradní autobusovou dopravou garantovány služby uvedené v jízdním řádu tzn. "Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku" a "Rozšířená přeprava spoluzavazadel".
Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.