Vítkov - popovodňová rekonstrukce komunikace

video TV Chrastava

 

Rekapitulace: Po povodních 2010 nepodalo tehdejší vedení Libereckého kraje žádost o rekonstrukci komunikace ve Vítkově s odůvodněním, že Liberecký kraj nemá na spoluúčast. Situaci napravilo až nové vedení Libereckého kraje, kdy nový hejtman Libereckého kraje Martin Půta podal žádost a nové Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo spoluúčast ve výši 50 %. Rekonstrukce byla vysoutěžena za nejnižší nabídku ve výši řádově 100 mil. Kč (50 mil. dotace od státu 50 mil. Liberecký kraj), kterou podalo konsorcium firem SMP a Firesta.

Samotné práce byly zahájeny na jaře letošního roku. Jak dokazuje harmonogram, jednotlivé úseky měly být hotovy již v polovině listopadu a poté do 20. prosince měly probíhat jen dokončovací práce. Bohužel v dané listopadové datum nebyl hotov prakticky žádný z úseků (nebyla položena ani obrusná ani finální asfaltová vrstva). Naštěstí pro všechny počasí neuvěřitelně přálo a firmy nakonec stihly v prosinci vrstvy položit a zdá se, že 20. prosince bude vše skutečně hotovo. Nám však záleží pochopitelně i na kvalitě. Proto se na setkání krajského radního pro dopravu Vladimíra Mastníka a představitelů města s občany Vítkova dne 17. prosince dohodlo, že ti občané Vítkova, kteří se domnívají, že je někde nějaký nedodělek či závada, aby nám to neprodleně nahlásili (a co nejpřesněji specifikovali problém), abychom danou záležitost mohli reklamovat při předávání stavby do užívání, a to panu tajemníkovi Ing. Miroslavovi Chválovi na tajemnik@chrastava.cz . V případě, že budou závady nalezeny, bude sice stavba převzata do užívání (jinými slovy komunikace bude kompletně průjezdná), ale na jaře by firmy musely závady odstranit.

Od pondělí 22. prosince 2014 bude též platit běžný řád ČSAD, tzn., že do Vítkova opět začnou zajíždět velké autobusy ČSAD.

Slavnostní otevření popovodňové rekonstrukce Vítkov za předpokládané účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty se uskuteční ve středu 28. ledna 2015 od 8:30 hodin u a v Myslivně.

V Chrastavě dne 18.12.2014

 Ing. Michael Canov, starosta

 

Články související:

01.12.2014 Vítkov – práce finišují (včetně Tv Chrastava)

12.11.2014 Rekonstrukce komunikací k 12. listopadu 2014 (včetně Tv Chrastava)

22.07.2014 Vítkov a rekonstrukce páteřní komunikace (včetně Tv Chrastava)

17.07.2014 Vítkov – aktualizovaný harmonogram prací