Vítkov a rekonstrukce páteřní komunikace

  Okno se starostou .....viz okénko starosty

 

Ve zcela přeplněné myslivně se v pondělí 14. července 2014 odehrával 118. večer se starostou a místostarostkou ve Vítkově. Nebylo divu. Ve Vítkově probíhá již od jara popovodňová náročná rekonstrukce krajské silnice v hodnotě cca 100 mil. Kč, která protíná celý Vítkov a která bude trvat až do pozdního podzimu.

Přítomni však nebyli jenom občané Vítkova, ale i zástupci jak investora tak zhotovitele, stavební dozor, koordinátor autobusové dopravy a samotný dopravce. Liberecký kraj reprezentoval radní pro dopravu Vladimír Mastník a v průběhu se dostavila i osoba nejpovolanější, hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Těsně před večerem bylo vyjednáno, že oprava opěrné zdi ve středu Vítkova u bažantnice nezpůsobí obávanou úplnou několikaměsíční uzavírku, která by způsobila, že se do Horního Vítkova nedostane minibus, který od počátku prázdnin do Vítkova (zdarma) dle jízdního řádu jezdí a automobilisté by museli jezdit objížďkou přes pětistovku. Zásluhu na tom má především majitel protějšího rodinného domku, který dovolil, aby doprava po dobu opravy opěrné zdi provizorně jezdila přímo přes jeho zahradu. Vzhledem k tomu, že oprava opěrné zdi u bažantnice bude trvat téměř až do konce října, jedná se o klíčové zajištění dopravy.

Na večeru se starostou a místostarostkou byly projednány veškeré detaily stavby (mimo jiné se firma zavázala k postavení provizorních plotů po dobu objížďky kolem hřiště, což vzápětí splnila).

Od pondělí 21. července 2014 je průjezdný několik měsíců uzavřený úsek v Horním Vítkově kolem školy. V těchto dnech je tak dokonce průjezdný celý Vítkov až do Albrechtic, ale v nejbližším období budou ještě dvě uzavírky nad školou.

 

 V Chrastavě dne 22.07.2014 Michael Canov, starosta

 

Aktualizovaný harmonogram (k 17.07.2014)

Rekapitulace k úplným uzavírkám plynoucí z aktualizovaného harmonogramu a vyjednané dohody u bažantnice:

Viz etapa I - realizace
SO 201 (u školy) – úplná uzavírka ukončena. Nyní sanace svahu a komunikace 12. 8. až 10.9. 2014
SO 305 (nad školou) – úplná uzavírka 16. 9. až 25.10. 2014

Viz etapa II - realizace
SO 205 (u bažantnice) – úplná uzavírka 1. 8. až 9.10. 2014 nebude zásluhou vyjednaného průjezdu přes soukromou zahradu úplnou uzavírkou
SO 202 (nad školou) – úplná uzavírka 1. 8. 2014 až 9.10. 2014

Jízdní řády: pozn. minibusy zajíždí ke škole v Horním Vítkově, odkazované jízdní řády platí i po 20. červenci až do ukončení prací v říjnu (s tím, že od počátku školního roku bylo na večeru se st. a míst. přislíbeno, že ráno jeden klasický autobus bude zajíždět k bytovkám a navazující minibus se stačí obrátit dvakrát):

Článek související:
28.03.2014 Hejtman slavnostně zahájil práce v Chrastavě II a ve Vítkově