Vítkov – ranní školní posilový autobus od bytovek do Chrastavy

Od 1. září bude z Vítkova od školy vyjíždět cca v 7.15 malý autobus. Žádáme, aby u bytovek (cca v 7.21), v případě, že tento malý autobus (kapacita 15 cestujících) bude naplněn, školáci příp. i další cestující jedoucí pouze do Chrastavy, dali přednost cestujícím, kteří budou chtít v Chrastavě přestoupit na spoj do Liberce či jinam. Malý autobus se po dojezdu do Chrastavy k bytovkám do Vítkova okamžitě vrací a sveze všechny zájemce do Chrastavy napodruhé. Ve škole jsou děti z Vítkova v tomto případě omluveny za případný pozdní příchod na vyučování. Tento stav bude trvat do ukončení oprav ve Vítkově, tj. do listopadu. 

Pro úplnost dodávám, že dle dnešní dohody s pracovníky koordinátora veřejné dopravy dopravce bude dále platit, kdyby se snad stalo, že by se cestující nevešli odpoledne do některého spoje do Vítkova (přednost mají cestující do Horního Vítkova), malý autobus se nad rámec jízdního řádu po dojezdu ke škole otočí a pro cestující k bytovkám se vrátí ještě jednou do Chraastavy.

 V Chrastavě dne 26.08.2014  Michael Canov - starosta