Pozor – úplné uzavírky – v týdnu od 23. do 28. června 2014

video TV Chrastava

Aktualizace:

Harmonogram prací obdržen od firmy Eurovia  16.06.2014 ve 14:43 hod.  


!! Upozornění pro cestující vlakovou dopravou (z 20.06.2014) !!

Dne 19.06.2014 bylo oznámeno, že mj. ve dnech 26. a 27. června do 17 hodin bude probíhat výluka v úseku Liberec-Chrastava. Na žádost starosty města bude po dobu probíhající uzavírky ulice Nádražní tj. v pátek 27. června 2014 od 8 do 16 hodin zajíždět náhradní doprava namísto k vlakovému nádraží v nádraží autobusovému. Za všechny komplikace se cestujícím omlouváme.

Dle dnešního sdělení dne 16. 6. 2014 firmy Eurovia, která je zhotovitelem krajské popovodňové rekonstrukce Chrastava I, dojde v týdnu od 23. do 28. června 2014 k úplným uzávěrám jednotlivých úseků předmětné komunikace, kdy se za pomoci dvou finišerů budou pokládat finální povrchové vrstvy. Následující informace předáváme dle sdělení této firmy, v případě upřesnění jejich informací budeme tento text neprodleně aktualizovat.

Uzávěra by v každém úseku měla jeden ze dvou uvedených dnů (firma nedokáže 100% potvrdit který, nicméně lze vyrozumět, že by se zpravidla mělo jednat o den první s tím, že druhý den slouží jako rezervní, snad s výjimkou etapy páté, kde jsme žádali o pokud možno druhý den – sobotu). Uzávěra bude vždy od 8 hodin ráno do večera (ukončení akce). Veškeré dotazy směřujte prosím ke stavbyvedoucímu panu Martinu Hořákovi +420 731601144 (kontakt na hlavního stavbyvedoucího pana Ladislava Lorence je +420 731601117).

1. etapa: pondělí 23. nebo úterý 24. června 2014 – Hamrštejn – Kryštofovo Údolí
2. etapa: úterý 24. nebo středa 25. června 2014 – ve Frýdlantské ulici od garáže pana Hakla po hranici Chrastavy s Novou Vsí
3. etapa: středa 25. nebo 26. června 2014– od Textilany po garáž pana Hakla
4. etapa: čtvrtek 26. nebo 27. června 2014 – od křižovatky u Jipy (před restaurací „U Fejfara) po křižovatku u Textilany (odbočka ulicí Novoveskou) s tím, že u samotných křižovatek by mělo dojít k opravě povrchu po půlkách.
5. etapa: pátek 27. nebo sobota 28. června 2014 Nádražní ul. od kruhového objezdu (samotného „kruháče“ se netýká) po křižovatku s Andělohorskou ul. včetně.

Omlouváme se všem občanům a návštěvníkům Chrastavy za způsobené komplikace. Nejvíce zasáhne občany Chrastavy etapa čtvrtá (Frýdlantská ul.) a především etapa pátá. Zde dojde v daný den od 8 hodin mimo jiné k úplnému odstřižení vlakového nádraží a průmyslové zóny (osobní auta snad budou moci jet přes Barandov) a celé ulice Andělohorské a Andělské Hory (objížďka přes Kryštofovo Údolí). V důsledku výše uvedených uzavírek bude muset být v daném prostoru a čase uzavřena i veškerá veřejná autobusová dopravy. Zhotovitel firma Eurovia musí mít k realizaci daných uzávěr pochopitelně souhlas příslušného silničního úřadu (ten v době našeho informování dle sdělení zástupců firmy ještě neměli). .

Ještě jednou se omlouváme a děkujeme za pochopení.


Chrastava dne 16.06.2014 Michael Canov, starosta


Odkaz:
Scan mapky s vyznačenými uzavírkami8