František Turpiš – místo posledního odpočinku

Olšanské hřbitovy je místo, kde na čestném vojenském pohřebišti odpočívá i chrastavský legionář František Turpiš, jehož jméno dodnes nese jedna z nejvýznamnějších chrastavských ulic.

Jindřich Šnýdl navštívil Olšanské hřitovy a pořídil z místa posledního odpočinku Františka Turpiše dvě fotografie, které jsou zde a zde (detail) k dispozici.

Článek PhDr. Františka Vydry z Bulletinu Společnosti přátel historie města Chrastavy č. 165 z listopadu roku 1998 o legionáři Františku Turpišovi je k přečtení zde.


V Chrastavě dne 20.06.2014 Michael Canov, starosta