Tulipan zve Chrastavany na Tulifest

Obdrželi jsme speciálně pro Chrastavany pozvání všech zájemců na Tulifest od sdružení Tulipan zastoupený přímo paní ředitelkou Mgr. Zorou Machartovou.

Co je to Tulifest?

Jedná se o uspořádání prvního ročníku festivalu, resp. přehlídky, zejména mladých amatérských začínajících hudebních umělců. Hlavním cílem je mezi mladými lidmi vyhledat talenty a umožnit jim se zviditelnit. Jedná se o akci inkluzního charakteru s cílem propojit svět zdravých a zdravotně znevýhodněných za pomoci kultury. V letošním ročníku bychom chtěli objevit zejména začínající hudebníky, jednotlivce, kapely aj. Vítěz získá možnost natočit hudební CD v profesionálním natáčecím studiu a nyní jednáme s panem Mikezem o možnosti vystoupení na Benátské noci.


Zájemci se mohou obracet na sl. Petru Krágovou, gsm: 774450164, anebo na email:
kragova@sdruzenitulipan.cz.

Další informace jsou na doprovodném plakátu

 

V Chrastavě dne 30.04.2014 Michael Canov, starosta