Tříkrálová sbírka

Vážený pane starosto,

v lednu proběhl již čtrnáctý ročník celorepublikové Tříkrálové sbírky. Chrastavu navštěvují naši tříkráloví koledníci pravidelně a jsme rádi, že je lidé očekávají a vítají. Těší nás, že se nám daří vracet starou lidovou tradici Tří králů do našich měst a obcí a současně tak pomáhat těm, kdo si sami pomoci nedokáží.

Oblastní charita Liberec tímto děkuje všem občanům Vašeho města, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří koledníkům i jejich doprovodu, kteří věnovali nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

V Chrastavě byla letos vykoledována částka 11.341,- Kč.

Celkem bylo pod záštitou Oblastní charity Liberec vykoledováno 188.849,- Kč. Výtěžek sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným lidem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Výtěžek z Chrastavy je určen pro seniory z Domova pokojného stáří – Domova sv. Vavřince. Podrobné informace o koledování, výsledcích a využití výtěžku naleznete na www.charitaliberec.cz.

Byli bychom rádi, kdybyste mohl předat naše poděkování občanům Chrastavy.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Hana Musilová
koordinátorka Tříkrálové sbírky