Střelci hodnotí rok 2014

Střelci Sportovního střeleckého klubu při AVZO TSČ ČR ZO Chrastava se za uplynulý rok zúčastnili třiceti devíti střeleckých soutěží, z toho dvou mezinárodních v Německu. Celkem 5x vystoupili na nejvyšší stupínek, 6x byli stříbrní, 2x bronzoví, 5x skončili přímo pod stupínkem a 5x se umístili na pátém místě. Z toho vystříleli čtyři první výkonnostní třídy, patnáct druhých a dvanáct třetích výkonnostních tříd. Jezdíme na soutěže po celé republice. Z Německa jsme přivezli tři první a jedno druhé místo. Mistrovství republiky AVZO TSČ ČR se zúčastnili čtyři střelci z Chrastavy. Na třetím místě se umístili z libovolné pistole na 50 m. Ladislav Kratochvíl, ve vzduchové pušce 30 ran leže Martin Husák a ve vzduchové pušce 60 ran ve stoje Josef Rajnoha. Denisa Kratochvílová skončila na pěkném čtvrtém místě.

Sami jsme uspořádali dvě střelecké soutěže. Pořádáme střeleckou soutěž ve střelbě z libovolné a sportovní malorážky (pušky). Účast na těchto soutěžích je kolem 31 střelců z celé republiky. Už tradičně pořádáme v rámci Chrastavských slavností Dny otevřených dveří pro veřejnost. Zde si mohou zájemci vyzkoušet pod vedením zkušených střelců sportovními zbraněmi, co taková sportovní střelba obnáší. Jsou k dispozici pušky i pistole malorážkové i vzduchové. Některé jsou soukromé našich střelců, jsou to pušky v hodnotě 10 – 50 tisíc. Za dva dny se tu vystřídá 250 - 300 zájemců. Někteří už nás navštěvují pravidelně každý rok.

Na další rok plánujeme uspořádat dvě střelecké soutěže, Jednalo by se o LM, SM 60,3x20 a 2 soutěže v historických zbraních. Také jsme se přihlásili na uspořádání MR AVZO TSČ ČR v puškových disciplínách v roce 2016 ve střelbě z LM, SM 60, 3x20 a LM 3x40.

Naší odměnou je nejen pozvánka na soutěže v rámci ČR ale i na soutěže sousedních států, i pravidelná účast střelců na našich soutěžích.

Zveme všechny, kteří si chtějí vyzkoušet v rámci tréninku, co to je sportovní střelba. Tréninky máme v úterý a ve čtvrtek od 15:00 hodin. K dispozici jsou vzduchové a malorážkové pušky i pistole a doplňky (rukavice, kabáty dalekohledy a podobně), které v rámci tréninku rádi zapůjčíme. Střelnice je také k dispozici legálním držitelům soukromých zbraní. Lze si i předem domluvit termín, a to na mobilním tel. č. 725 919 190. Podařilo se nám také obnovit webové stránky (sskchrastava.hys.cz).

Josef RAJNOHA
vedoucí SSK