Konec vzduchovkové sezóny 2013-2014

Od října 2013 do konce března 2014 se naši dorostenci Jeřábková Terezka a Andrea, Martin Husák, juniorka Denisa Kratochvílová, muži Ladislav Kratochvíl, Petr Klinger a senior Josef Rajnoha zúčastnili 26 celostátních a mezinárodních soutěží. Umístili se 5x na prvním, 8x na druhém, 7x na třetím, 6x na čtvrtém a 9x na pátém místě. Přitom si vystříleli 1x první, 22x druhou a 29x třetí výkonnostní třídu.

Na mistrovství Asociace víceúčelových základních organizací a technických sportů, které se střílelo v Hanušovicích na Moravě, se Martin Husák umístil ve střelbě 30 ran v leže na třetím místě ze vzduchové pušky na deset metrů. Na stejném místě se umístil i Josef Rajnoha v disciplíně vzduchová puška 60 ran stoje. Denisa Kratochvílová obsadila mezi ženami v kategorii 40 ran stoje čtvrté místo.

Krajské střelecké ligy se z naší organizace účastnilo 5 střelců. Dorostenci Andrea Jeřábková se umístila na 15. a Martin Husák na 9. místě. Pistolář Ladislav Kratochvíl si vystřílel 7 místo. Muž Petr Klinger skončil na 8. místě a senior Josef Rajnoha si vystřílel třetí místo.

V Německu ve městě Görlitz v disciplíně vzduchová puška 40 ran ve stoje a libovolná malorážka 60 ran leže v kategorii seniorů obě disciplíny vyhrál Josef Rajnoha.

Sportovní střelecký klub v letošním roce připravuje tři soutěže, a to dvě v malorážkových disciplínách a jednu soutěž v historických zbraních a jejich replik. Dále máme v plánu se účastnit Pražské střelecké ligy v libovolné pistoli, mistrovství AVZO TST ČR, ale také Střeleckého svazu. Chceme pokračovat na mezinárodních soutěžích hlavně v Görlitz. Nezapomínáme ani na naše spoluobčany. V rámci Chrastavských slavnosti připravujeme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na střelnici, a to v sobotu i v neděli. Zde si budou moci spoluobčané zastřílet z našich sportovních zbraní a vyzkoušet si své střelecké umění.

Dne 17. května 2014 naše ZO uspořádala Velkou cenu Chrastavy v libovolné a sportovní malorážce 60 ran leže a v poloze 3x20 ran (po 20 ranách v kleče, leže a stoje). Před zahájením soutěže přivítal střelce starosta města p. Canov. I přes nepřízeň počasí se naší soutěže zúčastnilo 25 střelců z Libereckého a Středočeského kraje.

Zveme všechny zájemce, kteří si chtějí zastřílet v rámci pravidelného tréninku, který se koná každé úterý a čtvrtek od 15-18 hodin. Jsme ochotni v rámci možností zbraň zapůjčit a prodat střelivo a terče, v zimním období ze vzduchových zbraní.

 

Josef Rajnoha
vedoucí SSK