VYHLÁŠENÍ SPORTOVCE CHRASTAVY 2013/2014

!!! VÝZVA SPORTOVCŮM !!!

 

Vážení sportovní přátelé,
vzhledem k tomu, že připravujeme slavnostní večer, kdy vyhlásíme a oceníme naše nejlepší sportovce, ve zcela novém „kabátě“, mění se i propozice k nominaci.

Termín odevzdání nominací : do 30.června 2014

Kdo se může nominovat:

všichni kdo sportují v: 
- chrastavských oddílech a klubech,
- Základních a Mateřských školách,
- Sbor dobrovolných hasičů
- sportují jinde, ale mají trvalé bydliště v Chrastavě
- jednotlivci i kolektivy

Přihlášky k nominaci najdete zde a na www.chrastava.cz (sport – formuláře)

 

Nominaci můžete odevzdat

1. v kanceláři Společenského klubu Turpišova ul. (1. patro kina)

2. na sekretariát Městského úřadu, nám. 1. máje 1

3. elektronicky: sklub@chrastava.cz; podatelna@chrastava.cz

 

Zita Václavíková, místostarostka