Chrastavské šlápoty 2014

video TV Chrastava  fotogalerie

Sešlo se několik faktorů, které mají na svědomí, že Chrastava v posledních 20 letech nezažila takový „šrumec“. Krásné, téměř jarní počasí, +6°C a zrušená Jizerská 50 přilákaly do CVA na start pochodu 1215 lidí z Chrastavy a širokého okolí, kteří se zaregistrovali. Byla i řada těch, co nechtěli čekat v třicetimetrové frontě a odešli na tratě bez „akreditace“. Pěkně napínavou situaci to vytvořilo i pro nás, pořadatele. Proti očekávané průměrné účasti z posledních let najednou skok o 50 %. Ale vše jsme zvládli a všem, kteří věnovali svůj volný čas pro zdárný průběh pochodu, patří velký dík. Nejstarším účastníkem opakovaně byl pan Josef Páchym (1921), nejmladší „turisťáčci“ (Martinovič 2012, Horna 2013, Spálenka 2013) tak vytvořili věkový rozdíl účastníků 92 roků. Nejvzdálenějším byl Marek Drienik z Valašského Meziříčí, kterého nám přihrálo právě zrušení J50. Tradičně dorazili turisté z Polska a Německa. Účastníkem s pořadovým číslem 34 000 se stal pan Waltr Strobach z Hrádku n. N. Přijelo také 8 dětí z Dětského domova Krompach.  Jeden z nepřihlášených hříšníků se ohlásil až v neděli e-mailem, J. Raisr z Jirkova u Chomutova. Takže celkový počet byl 1216. A to znamená, že do počtu 35 000 nám schází 72 startujících, a tedy v příštím roce, pravděpodobně 10. ledna, tento počet naplníme.

KČT Chrastava, J. Horáček.

 

Média: Televize RTM