Chrastavská škola má nové moderní učební pomůcky díky NADACI ČEZ

                   

  video TV Chrastava 

Základní škola ve Školní ulici se může od úterý 25. 11. 2015 pyšnit novou audiovizuální technikou a moderními didaktickými pomůckami v učebně fyziky a chemie. Vybavení, které by mohla závidět kdejaká škola, jsme pořídili z projektu Oranžová učebna od NADACE ČEZ s finanční spoluúčastí základní školy. Stalo se tak přesně tři roky poté, co se nám podařilo vybavit budovu školy na náměstí z projektu Podpora regionů od téže společnosti. Je velkým štěstím, že se nám grant ve výši 100 tis. podařilo získat podruhé a NADACI ČEZ patří náš velký dík. Pevně věříme v brzkou rekonstrukci budovy školy ve Školní ulici, proto jsme celou částku investovali do pomůcek a audiovizuální techniky, což by měli nejvíce ocenit samotní žáci, kteří o výuky fyziky nejeví tak velký zájem, jak by si fyzika a všechny přírodovědné předměty zasloužily. Při slavnostním představení pomůcek, kterému přihlíželi zástupci města Chrastava, zástupce NADACE ČEZ, zástupce školské rady, učitelé a především samotní žáci, byly představeny pomůcky a technika, která byla z projektu pořízena. Během hodinové akce byla pod vedením pana učitele Tomáše Jerjeho a jeho žáků představena technika na detailní snímání fyzikálních a chemických experimentů v reálném čase s přenosem na interaktivní tabuli. Termovizní kamera, která je obecně na českých školách výjimkou, usnadní učitelům výklad a žákům porozumění pokusů z oblasti teploty, vnitřní energie těles a tepelné výměny. Účastníky dále zaujalo představení optické laserové sady, na kterém pochopili, jak funguje zdravé lidské oko a jak pracují brýle v případě, že je nutno zrak korigovat. U modelu auta na vodíkový pohon, který se získává elektrolýzou vody, si mnozí přítomní uvědomili, že je potřeba hledat jiné a další zdroje energie pro budoucnost. Na pohyblivém modelu sluneční soustavy bylo simulováno střídání ročních období, měsíčních fází a na postavení vesmírných těles ukázáno zatmění Slunce a Měsíce. Na funkčním modelu dálkově řízené ponorky byl připomenut Archimédův zákon. Na antigravitačním autíčku zase podtlak, který umožňoval, aby se pohybovalo i po kolmé stěně. Dále byly ve třídě k vidění všechny pomůcky, které se z projektu pořídily a budou sloužit žákům a vyučujícím naší školy. Mezi ně patří elektrotechnické stavebnice, bezdotykové teploměry, digitální váhy, pohyblivé modely fyzikálních dějů, různá měřidla délky a času, malé Van der Graafovi generátory a mnoho dalších pomůcek. (foto č. 1  a foto č. 2)

V neposlední řadě se z projektu pořídila vyspělá a moderní meteorologická stanice. Ta nyní na chodbě školy slouží jako výuková pomůcka napříč mnoha předměty. Žáci ve fyzice využijí jednotlivé fyzikální veličiny, v zeměpise zase jejich změny a v angličtině jejich cizojazyčné názvy. (foto č. 3)

Tomáš Jerje