Rada města
na období 2014-2018

Složení RM Chrastava na období 2014-2018  

Ing. Michael Canov, Th. Mgr. Šimon Dvořák, Mgr. Tomáš Jerje, Mgr. Karel Řehák, paní Zita Václavíková