Náměstí bude od 3. 3. 2014 do 15. 4. 2014 provizorním autobusovým nádražím

I. etapa  II. etapa  III. etapa

V období od pondělí 3. března do úterý 15. dubna 2014 bude uzavřeno autobusové nádraží. Jeho funkci bude vykonávat náměstí 1. máje. Zastávka pro všechny autobusy bude v pásu od trafiky pana Běhavého po Glorii. Protože zastávka bude sloužit pro autobusy ve všech směrech, budou autobusy v protisměru muset kroužit po celém náměstí. Z tohoto důvodu je nezbytné zachovávat pro autobusy průjezdnost na celém náměstí.

Zároveň po toto období bude pro nastupování i vystupování sloužit provizorní zastávka v ul. Pobřežní naproti autobusovému nádraží (za řekou).

Od 16. dubna bude autobusové nádraží otevřeno, ale budou uzavřeny další úseky Nádražní ulice. Od 3. března do 31. května tak pro průjezd městem bude jako objížďková trasa sloužit ulice Spojovací a ulice Pobřežní. Nákladní doprava nad 3,5 tuny včetně kamionů (které nebudou moci s výjimkou autobusů používat secesní most mezi ul. Spojovací a Vítkovskou) bude muset používat rychlostní komunikaci I/13, v období od 10. do 31. května v jednom směru se zajížďkou na kruhový objezd před Bílým Kostelem.

Nádražní ulice od kruhového objezdu po ul. Andělohorskou bude rekonstruována až poté (pravděpodobně) v červnu (pravděpodobně s řešením uzavření komunikace po půlkách kvůli absenci vhodných náhradních tras pro nákladní dopravu).

 

V Chrastavě dne 25.02.2014 Michael Canov, starosta