Nádražní, Žitavská, Frýdlantská – (téměř) hotovo

  Okno se starostou .....viz okénko starosty

Popovodňová oprava krajských komunikací Nádražní, Žitavská a Frýdlantská je (téměř) hotova. Zbývá jen vyznačit vodorovné dopravní značení v ulici Nádražní. Město se na této krajské akci podílelo nejen aktivní podporou Libereckému kraji při získávání dotací, ale i snahou o co nejlepší organizaci uzavírek. Kromě toho na své náklady město vybudovalo chodník v části ulice Frýdlantská nad bývalou Textilanou a dvě autobusové zastávky.

Průjezd Chrastavou na ose Kryštofovo Údolí - Andělská Hora – centrum – Frýdlantská – Nová Ves je tak hotov s výjimkou úseku od kolejí v Andělské Hoře po křižovatku Andělohorské s Nádražní. Tato chybějící část bude rekonstruována v roce 2015.

To, co řidičům může ještě kalit radost z rekonstruované komunikace, je to, že je sice hotova až po hranici s Novou Vsí, ale hned za hranicí města je zatím neprůjezdná a do Nové Vsi se tak musí používat objížďka přes ulici Novoveskou. V Nové Vsi však práce usilovně pokračují a i tato situace bude v letošním roce vyřešena.

 

V Chrastavě dne 21.07.2014 Michael Canov, starosta