Probíhající stavební práce

fotogalerie   video TV Chrastava  

V plném proudu jsou stavební práce města plánované na letošní rok. Již ke konci se chýlí aktivita stavebních strojů na sídlišti Střelecký vrch, ve „staré zástavbě“, kde byly položeny nové asfaltové povrchy 2 komunikací, včetně nové zámkové dlažby přilehlých chodníků. Stavbu realizovala společnost Strabag a náklady překročily 1,2 mil. Kč. Součástí akce jsou i vstupy do přilehlých objektů. Ty na své náklady financuje Okresní stavební bytové družstvo. Celá akce proběhla v koordinaci se společností RWE, jež v dotčené lokalitě provedla kompletní rekonstrukci plynovodního potrubí a finančně se proto podílela na obnově povrchů.

Jen o kus dál probíhá jiná akce, a to rekonstrukce chodníků. Je to další etapa postupné obnovy chodníků na sídlišti. Práce byly zahájeny v půlce května a nyní jsou již v plném proudu. Zakázku provádí spol. Swietelsky a doba realizace je 70 dní. Náklady na akci činí 720 tis. Kč.

Společnost Swietelsky provádí i další z akcí, a to rekonstrukci odbočky z ul. Liberecké při výjezdu z Chrastavy (před „esíčkem“). Také tato akce proběhla ve spolupráci se spol. RWE a celkové náklady činí 585 tis. Kč. Dokončena by měla být do konce května.

Ke konci se chýlí oprava další z místních komunikací, konkrétně ul. Malá Kostelní, vedoucí k charitě pod kostelem. Zde jsou práce již téměř skončeny, zbývají jen některé nedodělky. Vzhledem k charakteru této lokality v blízkosti kostela a objektu charity byly pro opravu použity původní říční kameny s doplněním o žulové kostky v místech původního asfaltového povrchu. Stavbu prováděla spol. Strabag, náklady jsou 916 tis. Kč.

Oprava této lokalitě jistě prospěla, o výsledku se můžete přesvědčit na vlastní oči.

Z menších akcí lze zmínit ještě opravu povrchů u autobusového nádraží, kde bude doplněn pás ze žulových kostek pro parkování a instalace 2 nových autobusových zastávek. První je zastávka „Chrastava – Textilana“, kdy došlo k nahrazení původní, již značně zchátralé, zastávky v ul. Frýdlantská, druhou nová zastávka „Chrastava – Vítkovská“ na Vítkovské ulici. Obě dodala společnost Hostalek Werbund. Jedná se o stejný typ zastávek jako na sídlišti Střelecký vrch, kde se tato zastávka osvědčila.

 

V nejbližší době budou zahájeny práce na opravě Pobřežní ulice (před Policií ČR) a stavební práce spojené s rekonstrukcí ul. Spojovací (před bývalým secesním mostem). Zde se práce rozběhnou začátkem června.

 

Omlouváme se za nepříjemnosti vyplývající ze stavebních prací, ale věříme, že zadostiučiněním bude výsledný stav po opravě.

 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM