Opěrná zeď ve Vítkovské ulici se dočká opravy

Konečně se snad podaří vyřešit havárii opěrné zdi ve Vítkovské ulici. Po povodních roku 2010 se rozhořel spor mezi Libereckým krajem (minulým vedením) a Povodím Labe o tom, kdo má za povinnost tuto zeď opravit. Výsledkem bylo, že ji neopravil a ani neměl v plánu opravit nikdo. Stav poničené opěrné zdi se dále zhoršil po dobu, co přes Vítkovskou ulici vedla objízdná trasa kamionů do Bentelleru a WMA Glass během rekonstrukce Pobřežní ulice na přelomu let 2010/2011. A definitivní „ránu do vazu“ dostala opěrná zeď při povodních (přívalových deštích) v roce 2013. Ale právě povodeň 2013 byla – konečně - spouštěcím mechanismem pro naplánování její opravy. Současné vedení Libereckého kraje vzalo toto břímě na sebe. V této době se již vše oficiálně připravuje k výběrovému řízení a tak by tato černá skvrna na Vítkovské ulici měla být nejdéle v roce 2015 odstraněna a napravena.

 V Chrastavě dne 15.11.2013 Ing. Michael Canov, starosta

2. 1. 2014 Dokument ke stavebnímu řízení

12.1.2011 reportáž České televize (objízdná trasa kamionů přes Václavice s důrazem na havarijní stav opěrné zdi ve Vítkovské ulici)