Objížďky a provizorní autobusové zastávky

video TV Chrastava

Úvodem sděluji, že se všem omlouvám za již vzniklé komplikace či komplikace, které ještě vzniknou v souvislosti s rekonstrukcemi komunikací v roce 2014. Další řádky jsou psány na vysvětlenou, že i ty případné zmatky stojí za to, co Chrastava získá. Ale stejně se ještě jednou omlouvám.

V první řadě to jsou popovodňové opravy krajských komunikací v našem městě. Vím, že je to pozdě, ale stejně tak vím, že nebýt nového vedení Libereckého kraje v čele s hejtmanem Půtou, nerealizovaly by se vůbec, staré krajské vedení na popovodňové opravy u (nejen) nás zcela rezignovalo.

Akce Libereckého kraje:
I. Popovodňové opravy – dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

1. Chrastava I: část Nádražní. Právě v těchto dnech se rozjíždí etapovitě rekonstrukce ulice Nádražní (realizuje firma Integra). První tři etapy (po kruhový objezd) by měly být hotové do konce května. Závěrečná po křižovatku s Andělohorskou v červnu (etapa od kruhového objezdu po Andělohorskou by měla být za provozu, pouze na pokládku finálního povrchu by měla být ulice na jeden den zcela uzavřena). První etapa (měla by být do poloviny dubna) přinesla nutnost uzavření autobusového nádraží. Vyšli jsme maximálně vstříc vedení dopravců autobusů a náhradou byly hned dvě zastávky. Jednak přímo na náměstí a jednak v Pobřežní ulici. Bohužel, jak jsem viděl v pondělí 3. března ráno na vlastní oči, došlo ke zmatkům, neboť na náměstí auta „vesele“ parkovala na svých místech. Jak jsem se na poradě se zástupci všech firem, dopravců, Libereckého kraje atd. tentýž den v 8:30 s hrůzou zjistil, nemotaly se na náměstí neoprávněně auta, ale naopak načerno zde zastavovaly autobusy, neboť si dopravci nevyřídili včas potřebná povolení na libereckém magistrátě, odboru dopravy. Snad má intervence alespoň trochu přispěla k tomu, že liberecký magistrát po neprodleném doplnění požadovaných dokladů nevyřídil vše na hranici zákonné lhůty třiceti dnů, ale během necelých 24 hodin. Od úterního dopoledne bylo vše tak, jak má být. Každopádně se stejně ještě jednou za zmatky omlouvám.

2. Chrastava I: část Frýdlantská (realizuje firma Eurovia). V loňském roce byly realizovány dvě etapy. První od náměstí po restauraci „U Jeřice“ („U Fejfara“), a třetí od bývalé Textilany po Novou Ves. Nyní se bude realizovat po Chrastavských slavnostech (6. až 8. června) etapa druhá mezi již zhotovenými částmi, též se položí finální povrch a další práce u části třetí (opět bude 1 až 2 měsíce objížďka ulicí Novoveskou). U druhé etapy by mělo platit, že by vše mělo být za provozu, pouze pokládka finální vrstvy si vynutí úplné uzavření na jeden den.

3. Chrastava II: (realizuje firma Strabag). Ulice Andělohorská a Nová Ves. Čeká se netrpělivě na poslední podpis ohledně dotace (vydání tzv. limitky) na Ministerstvu pro místní rozvoj. Každopádně realizace ul. Andělohorské začne nejdříve po kompletním dokončení ulice Nádražní, tzn. nejdříve v červenci.

4. Vítkov: (realizují firmy Stavby mostů Praha a Firesta Brno). I zde se netrpělivě čeká na poslední podpis ohledně dotace (vydání tzv. limitky) na Ministerstvu pro místní rozvoj. Jakmile bude, práce mohou začít.

II. Akce dotovaná z Evropských fondů

Přeložka III. etapa od Vítkovské ul. po napojení na ulici Frýdlantskou (před restaurací „U Jeřice“). Zbrusu nová komunikace, dokončení nového napojení na Frýdlant (první dvě etapy od kruhového objezdu přes ulici Pobřežní jsou hotovy). V pondělí dne 3. března schválena dotace z Evropských fondů (ROP SV), výběrové řízení na zhotovitele právě probíhá. Očekávané zahájení prací je v červnu (pokud nenastanou komplikace ve výběrovém řízení).

Akce města vynucující si objížďku

Jak výše uvedeno, do konce května mají být hotovy práce v ulici Nádražní po kruhový objezd. Po tu dobu bude sloužit jako objízdná trasa pro auta do 3,5 tuny a autobusy ul. Spojovací, secesní most (auta přes 3,5 tuny musí přes rychlostní komunikaci I/13) a dále ulice Pobřežní. Poté během Chrastavských slavností (6. až 8. června) bude každoroční uzavírka běžná u Slavností a hned poté se uzavře ulice Spojovací (rekonstrukce dotovaná Libereckým krajem), secesní most a také prostor na druhé straně z důvodu demolice Seppu, pokud bude realizována (záleží na ekonomické přijatelnosti vítězné nabídky). Doba uzávěrky je odhadována na dva měsíce.V té době by se měla rekonstruovat i cesta k charitě.

Ještě jednou se omlouvám za vzniklé komplikace.

V Chrastavě dne 04.03.2014

Aktualizace:
Stavební firma oproti původním plánům již dne 5. března uzavřela hlavní sjezd od Liberce (spojí etapy svých prací a již 6. března by měla frézovat až k Penny). To znamená pro dopravu od Liberce do Chrastavy: Osobní automobily (+ autobusy) – používat již první sjezd (kolem sídliště). Nákladní automobily (nad 3,5 tuny) – přejíždět Chrastavu a na kruhovém objezdu před Bílým Kostelem se vrátit zpět a do Chrastavy sjezdem s kruhovým objezdem.

Dopravní stav popsaný v aktualizaci by měl trvat do konce května.

 

V Chrastavě dne 05.03.2014 Ing. Michael Canov, starosta