Konečně prázdniny!

Magické slovo „prázdniny“. Všichni se na ně těšíme, děti, učitelé i rodiče. Vždyť už dávno přišli chytří lidé na to, proč má školní rok 10 měsíců a 2 měsíce odpočinku.

Pedagogové i děti si odpočinou od sebe navzájem a všichni společně načerpají tolik potřebné nové síly.

Tento školní rok byl pro nás všechny rokem změn, byla otevřena nová budova MŠ Sluníčko. Všichni jsme si na sebe navzájem zvykali, v nových prostorách jsme neustále něco hledali, ale po roce jsme se i v MŠ Motýlek i v MŠ Sluníčko již zabydleli.

Ani v době prázdnin budovy mateřské školy nespí. V budově MŠ Motýlek v Nádražní ulici se konečně dočkáme nových oken z rozpočtu města Chrastavy. Dále vymalujeme nově třídy, pořídíme postupně do tříd nové vertikální žaluzie, možná zbude i na nový nábytek do třídy Včeliček.

V budově MŠ Sluníčko budou probíhat drobné reklamační práce na opravě omítek a maleb ve třídách, šatně, chodbách. Bude provedena nutná oprava odpadů v umývárně Koťátek.

O prázdninách se snažíme vždy dohonit to, co v průběhu školního roku nejde provést. Přesto doufám, že na konci prázdnin bude vše hotové a připravené a v novém školním roce odpočaté přivítáme s úsměvem děti s rodiči.

Celý kolektiv mateřské školy v Chrastavě přeje rodičům a dětem pěkné prázdniny, prožití co nejvíce společných chvil a hodně zážitků.

Bc. Helena Hochmanová