Nový školní rok je tu!

Prázdniny utekly jako voda, přesto jsme ani v těchto měsících odpočinku nezaháleli. Velkou proměnou prošla budova mateřské školy Motýlek v Nádražní ulici. Po dlouhém vyjednávání a za velké podpory pana starosty ing. Michaela Canova se podařilo najít v rozpočtu města finanční prostředky na výměnu oken. Prostory byly následně vymalovány, nově vyzdobeny. Interiér je velmi pěkný, budova opravdu prokoukla a dětem bylo vytvořeno hezké prostředí.

Téměř před koncem prázdnin jsme se dozvěděli, že byla odsouhlasena dotace na výměnu oken a zateplení budovy mateřské školy Pastelka v Luční ulici. Výměna oken bude probíhat v měsíci říjnu, zateplení pak na jaře příštího roku. Přesto, že pro provoz mateřské školy nastanou určité komplikace, velmi se na nová okna těšíme.

Těšíme se, co nám nový školní rok přinese a věříme, že to budou samé dobré zprávy.

Bc. Helena Hochmanová