Chrastavská soukromá miniškolka

video TV Chrastava

Na katastru města Chrastava, jen pár desítek metrů od centra, vznikla soukromá miniškolka. Majitelem je pan Jaroslav Konáš.

Město Chrastava jako organizace plně zabezpečuje na patřičně vysoké úrovni předškolní výchovu a vzdělávání ve svých zařízeních. To ovšem neznamená, že by město vznik soukromé miniškolky nevítalo. Naopak, je to velmi vítané rozšíření nabídky. Je vždy dobře, když je možný výběr co největší. Navíc chrastavská soukromá miniškolka nabízí i to, co sebelepší městská mateřská škola nabídnout nemůže. A sice příjem dětí pod hranicí 2,5 roku. Miniškolka navíc nabízí i ranní odvoz dětí. Navíc, pokud pan majitel splní svůj záměr víkendového hlídání, myslím si, že okruh rodičů, kteří takovouto službu budou příležitostně využívat, bude nemalý.

Přeji panu majiteli a všem jeho spolupracovníkům spokojené rodiče, nadšené děti a úspěch v podnikání.

 

V Chrastavě dne 31. 01. 2014 Ing. Michael Canov, starosta

 

 

Vyjádření majitele miniškolky pana Jaroslava Konáše:

Jsme nedaleko chrastavského náměstí na zahradě domu ve Frýdlantské ulici č. p. 57 u nově otevřené miniškolky a jesliček.

Myšlenkou na provozování miniškolky jsem se zabýval již několik let. Sám mám 3 děti a problém s kapacitou volných míst v klasických mateřských školách je nejen v Liberci, kde jsem tehdy s rodinou bydlel, široce diskutované téma. Dlouhodobě nevyužívaný nebytový prostor v tomto domě se přímo nabízel k takovému záměru – klidné, bezpečné místo nedaleko centra, s velkou zahradou a možností vybudování kompletního zázemí.

V Chrastavě je počet míst ve školkách dostatečný – přesto jsem přesvědčený, že taková miniškolka a jesličky mohou být řešením zvlášť pro maminky dětí mladších – tedy 1,5 nebo 2letých, které do klasické mateřské školy nastoupí až třeba později, starší.

Obrátil jsem se tedy na pracovníky Městského bytového družstva a Městského úřadu, seznámil je se svým nápadem - moc rád bych využil příležitosti a upřímně poděkoval za obrovskou pomoc a vstřícnost. Během minulého roku proběhla kompletní rekonstrukce, schvalování Krajskou hygienickou stanicí, posouzení ze strany požární bezpečnosti apod.

Ohledně samotného provozu – rodiče dětí si u nás sami mohou zvolit počet dní i hodin pobytu dítěte – podle potřeby.. Je jasné, že ideální příprava na docházku do klasické mateřské školy je pravidelnost – dítě si pak lépe zvyká na nové prostředí i kolektiv.

Otevřeno máme zatím od 7 do 17 hodin – ale jsme připraveni tuto dobu upravit podle potřeb rodičů. Připravujeme víkendové hlídání a určitě budeme mít otevřeno o prázdninách.

Co se týče stravování: jsou možné 2 varianty: buď rodiče dítěti donesou jídlo vlastní, nebo zvolí naše stravování - přímo ve školce nevaříme, jídlo dovážíme hotové, v kuchyňce pouze ohříváme. V takovém případě počítáme 25 korun za oběd a 12 korun za svačinu.

A tím se dostáváme k ceně služby:
Cena je 30 Kč na hodinu pobytu dítěte. Zvolí-li rodiče například pobyt 3x týdně po 5 hodinách – vychází to 450 Kč na týden a tedy 1800 Kč na měsíc. Plus částku za stravu.

I když nejsme zapsaní v registru školských zařízení, dobře si uvědomujeme, že čas, který u nás dítě stráví, musí být smysluplně využitý – chceme být dobrá příprava na budoucí přechod do mateřské školy – ať už se to týká osobní hygieny, procvičování motorických dovedností, znalosti barev, výtvarných dovedností apod. Hodně s dětmi chodíme na procházky, trávíme čas na zahradě, hodně si povídáme, hodně odpočíváme. Právě to, že je kolektiv v miniškolce tak malý, vidím jako obrovskou výhodu – paní učitelky se mohou věnovat opravdu každému dítěti zvlášť – a to je,myslím si, v tomhle věku dítěte hrozně důležité.

Kontakt : 606 070 983, jaroslav.konas@seznam.cz, http://miniskolkachrastava.cz/