Vážení občané,

naše město je členem Místní akční skupiny Podještědí (MAS Podještědí). Podrobné informace o MAS Podještědí najdete na www.podjestedi.cz. Tato Místní akční skupina právě připravuje svoji integrovanou rozvojovou strategii, která bude v aktuálním programovacím období EU důležitým nástrojem pro zajištění přísunu evropských finančních prostředků do našeho regionu. Snahou MAS Podještědí je, aby součástí uvedené integrované strategie byly smysluplné a pro náš region přínosné projekty. Pomozte nám v této snaze a zapojte se do přípravy strategie tím, že zašlete své projektové záměry, které budou do strategie začleněny. Projektové návrhy může předkládat každý, kdo provozuje svoji činnost (podnikatelskou, neziskovou) na území MAS Podještědí. Všechny vaše projektové záměry budou pečlivě vyhodnoceny a zpracovány do integrované rozvojové strategie MAS. Možnost předkládat projektové záměry je otevřena všem subjektům, které působí na našem území. K zaslání vašich projektových záměrů můžete využít on-line formulář zde.

Písemné návrhy projektových záměrů zasílejte prosím poštou na adresu: MAS Podještědí, Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub nebo naskenované e-mailem na adresu: info@e-rozvoj.cz

Aby bylo možné zodpovědně vaše projektové záměry zpracovat, zasílejte je nejpozději do 31.5.2014.

Lenka Míšková, referent Odboru rozvoje, dotací a správy majetku