Uzávěra Machnín – Kryštofovo Údolí, přes Chrastavu objížďka

Z důvodu popovodňových oprav bude uzavřen úsek krajské komunikace Machnín – Kryštofovo Údolí. Původní termín uzávěry (17. 3. 2014) se pravděpodobně posouvá až k 1. dubnu. Uzávěra má trvat do června 2014. Z tohoto důvodu povede objížďka přes Chrastavu ve směru od Liberce Libereckou ulicí, přes secesní most ulicí Pobřežní ke kruhovému objezdu (z důvodu uzavření hlavního sjezdu od Liberce povede totiž objízdná trasa ve směru z Liberce na rozdíl od loňského roku přes první sjezd okolo sídliště) a dále pak (v obou směrech) od kruhového objezdu komunikacemi Nádražní a Andělohorskou a dále Andělskou Horou. Okamžitě po oznámení této uzávěry vstoupilo naše město v jednání ohledně opětovného zastavování MHD Liberec linky č.16 na objízdné trase. Pokud bude uzávěra opravdu úplná, tzn. včetně autobusů MHD (jak je v době psaní tohoto článku plánováno), a pokud jednání budou úspěšná, mělo by to být za stejných podmínek jako v loňském roce (jízdné z či do Chrastavy by se mělo platit ve výši 24 Kč, děti 12 Kč, bez možnosti úlev), autobusy MHD budou zastavovat v Andělohorské ulici a v Andělské Hoře. A pokud jednání budou superúspěšná, tak dokonce (ve směru z Liberce) i na sídlišti a na náměstí 1. máje. Konkrétní informace včetně jízdních řádů by se měly objevit v průběhu druhé poloviny března na stránkách http://www.dpmlj.cz/.

Uzávěra Machnín - Kryštofovo Údolí se v měsíci červnu dostane do kolize s plánovanou červnovou popovodňovou rekonstrukcí úseku Nádražní ul. od kruhového objezdu po křižovatku s ul. Andělohorskou. Ta se bude moci začít realizovat až po ukončení výše uvedené uzávěry a je tedy pravděpodobné několikatýdenní až měsíční zpoždění. Obě akce realizuje stejná firma, takže by neměl nastat problém s koordinací.


V Chrastavě dne 13. března 2014 Michael Canov, starosta

 

Aktualizováno: Krajská komunikace Machnín - Kryštofovo Údolí bude uzavřena od pondělí 24. března 2014.